Rapport från EATAs utskottsmöte i Paris

Helgen den 3-4 mars träffades EATAs utskott i Paris för två dagars arbete.
Vi var inbjudna av Christine Chevalier TSTA-o och ordförande i COC, Committee of certification. Denna EATA kommitté handhar allt arbete med examinationer i Europa, TA, CTA, TEW och TSTA, för att ge några exempel.

Som alltid krävs mycket förarbete och mycket arbete görs på mail och i digitala möten mellan våra fysiska träffar. Och under de två dagarna krävs uppmärksamhet, lyssnande och funderande runt, ibland kluriga situationer och etiska dilemman.

Vårens möte är ofta extra viktigt då det också är vår förberedelse inför möte i slutet av juni, då alla delegater från de nationella föreningarna samlas. Många punkter att förbereda och såklart så har vi i utskottet våra olika roller och områden vi ansvarar för. Jag är kontaktperson för ett antal länder och för TDRC, TA Theory and Research Committee, kommittén som arbetar med Teori och forskning om TA.

Vårt möte i juni hålls i London i anslutning till forskningskonferensen, ”Working at the Realtional Edge of Evidence den 5- 6 juli. Jag tror att det kommer att bli spännande och intressanta diskussioner!

Här är en länk till konferensens hemsida https://eata2018.london/

Håll er uppdaterade här för information om konferensen och efteråt – vad som hände!

Eleonore Lind PTSTA-p och vice president i EATA

Rapport från EATA counsil i Berlin den 22–24 juli 2017

För tredje året i rad har jag haft förmånen att få representera STAF på EATAs (European Association for Transactional Analysis) årliga sammankomst. I tre dagar arbetar delegaterna intensivt för EATAs alla medlemmar i Europa.

Förra året röstades jag in som en av EATAs vicepresidenter. Det har inneburit mycket mer arbete under året och kommer att bli även i framtiden. Som en av vicepresidenterna är jag kontaktperson för delegater från Belgien, Tjeckien, Slovenien, Ukraina och Ryssland. Några av mina andra uppgifter som kontaktperson är att två gånger om året samla in information om vad de har gjort under året, samt vad de vill att EATA ska vara behjälplig med. Detta är intressant och spännande och jag hoppas kunna dela med mig mer av vad som händer på olika platser i Europa.

Dessutom är jag kontaktperson för en av EATAs utskott, TDRC, Theory Development and Research Committee. Det utskott som numera arbetar intensivt med att få till stånd forskning om TA samt stöder den teoretiska utvecklingen. Under det senaste året har TDRC ändrat kriterierna för att ansöka om stöd. Tidigare var det en alltför snävt kriterium, vilket inneburit att man inte fick in tillräckligt med ansökningar. Numera kan man även ansöka om stöd för den faktiska tiden som man lägger på ett projekt. Inom de närmast månaderna kommer deras nya kriterier att publiceras. Gå gärna in regelbundet på EATAs hemsida och kolla uppdateringar. Och sök medel! Det behövs mycket mer forskning. EATA välkomnar dessutom olika typer av forskning. TDRC kommer så
småningom att lägga ut länkar till forskningsrapporter från olika länder. Det som är bra med forskning att även om den är gjord på annat språk än engelska brukar det finnas en sammanfattning på engelska. När man gör upphandlingar eller arbetar i konkurrens med andra inriktningar kan det vara bra att kunna hänvisa till relevant forskning.

Nästa år kommer EATA att anordna en forskningskonferens i London den 5 – 6 juli 2018. Det kommer att bli en två dagars konferens till skillnad från det brukliga som är tre dagar. På konferensen kommer att finnas tre olika ”spår”. Tanken är att ett av ”spåren” ska bestå av paneldiskussioner i mindre grupper, ett annat av presentationer och förslag på forskning och det tredje spåret ska handla om utveckling av TA teori. Det kan vara ”färdig” teoretisk utveckling eller så kan det vara en workshop med fokus på att faktiskt utveckla teori. Mitt uppdrag är att göra forskning ”sexigt” så att man blir nyfiken och motiverad! Rubriken för konferensen är: ”Working at the Relational Edge of Evidence”.

Dessutom är jag kontaktperson för EATAs konferenser. Hittills har detta inte varit särskilt
betungande, men i framtiden kommer uppdraget att växa. Ett exempel på mina arbetsuppgifter är att jag tar ett stort ansvar i att formulera ansökan att anordna konferenser och att formulera och avsluta kontrakt.

Slutligen sitter jag i en arbetsgrupp som ser över EATAs medlemmars behov och önskningar om hur man vill att konferenser ska se ut och utvecklas i framtiden. De frågeställningar vi tar upp är till exempel, hur ofta ska vi anordna konferenser, vilka ämnen och i vilka regioner ska dessa äga rum, etc, etc. Denna grupp kommer att träffas IRL, förhoppningsvis någon gång under hösten.

Så här jobbar EATA
Varje nationell förening med minst 25 medlemmar kan skicka en delegat till EATAs counsil och vara med att påverka TAs utveckling i Europa. Inom EATA finns det fem arbetsgrupper samt ett övergripande utskott, Executive Committee.

De fem arbetsgrupperna är:
PTRC, Professional Training Standards Committee som arbetar med utbildningsfrågor.
COC, Commission of Certifications har hand om alla examen.
CC, Communications Committee arbetar med hemsidan och nyhetsbrevet till exempel samt gör de fina filmerna som publicerats på EATAs hemsida.
ECC, European Connection Committee, har hittills haft fokus på att fördela ekonomiskt bistånd till nationella associationer som behöver stöd i att sprida TA, främst i östra Europa. Det kan vara länder som ännu inte har någon med CTA eller TSTA examen.
TDRC, Theory and Development and Research Committee som fördelar forskningsmedel samt upprättar riktlinjer för framtida forskning inom TA.

EC är Executive Committee bestående av presidenten, generalsekretararen, kassöran och tre vice-presidenter, av vilken jag är en!

När man skaffat sig lite mer kunskap om EATA blir det roligt att gå in på hemsidan regelbundet, www.eatanews.org

Och kom ihåg nästa års konferens i London den 5-6 juli!

Eleonore Lind
Augusti 2017

Rapport från EATA-möte i Sarajevo

TAs Outreach Program och arbete i verkställande utskottet

Fredagen den 4 november höll EATA sitt årliga Outreach program. Det hålls alltid i början av november. Outreach programmet är en dags utbildning/work-shop i ett önskat ämne och innehåller också en översikt av vad EATA arbetar med och hur EATA fungerar. Programmet startade ursprungligen för att stödja nya nationella TA föreningar i Europa.

För att kunna anordna ett program görs först en ansökan till EATAs verkställande utskott (Executive Committee). Det finns ett antal kriterium som måste uppfyllas för att få anordna ett Outreach progam och syftet med dagen är att väcka intresse för TA i värdlandet. Detta sker genom att man bjuder in deltagare som kan tänks vara intresserade av att lära sig mer om TA.

Årets dag hölls i centrala Sarajevo med över 40 deltagare. De flesta deltagare var psykologer. Det var intressant att upptäcka så många unga deltagare i publiken, med ett stort intresse för att lära sig mer om TA – en metod som fungerar utmärkt i klientarbete. Dagen bestod av tre workshops och en avslutande session om EATAs arbete, syfte och mål. Först ut på plan var jag själv med en och en halv timmes work-shop om depression och hur man arbetar med deprimerade klienter utifrån TA. Mycket av materialet tog jag från Mark Widdowssons bok ”TA Techniques for depression”, 2015.

Därefter höll Sylvie Monin, PTSTA-c från Schweiz, också en av vice presidenterna som jag själv, en work-shop om sorgebearbetning. Hon hade hämtat en stor del av materialet från George Kohlreisers bok ”Hostage at the table”. Efter lunch var det Peter Rudolphs tur att ge en work-shop om Psykologiska Spel med exempel från terapi och organisation där mycket material kom från ”Into TA”, redaktör bland annat William F. Cornell. Peter är TSTA-c och från Tyskland.

Lördagen och söndagen ägnade vi åt EATAs arbete i det verkställande utskottet. Vi är fyra EATA medlemmar, Krispijn Plettenberg som är EATAs president och från Holland. Hans TA är organisation. Jag själv, Sylvie Monin och Peter Rudolph är de tre vice presidenterna. Medverkade gjorde även kassören Anna Krieb från Tyskland, Oana Panescu, sekreterare (General Secretary) från Rumänien och Marianne Rauter från Tyskland som arbetar med EATAs administration. Alla som har kontrakt eller andra göromål med EATA har haft kontakt med Marianne.

Eftersom tre av oss var nya i sammanhanget (jag själv, Peter och Anna), var det ett viktigt möte för att lära känna varandra och våra arbetsstilar samt för att bygga ett gott team. Dagordningen var lång och det tog de två dagarna att komma igenom den.

Mina uppgifter i det verkställande utskottet är att vara kontaktperson för ett antal personer som representerar nationella föreningar i sju länder. Jst denna uppgift är inte särskilt betungande. Dessutom är jag kontaktperson för TDRC, TA Teori, Utveckling och Forsknings Kommittén (TA Theory, Development and Research Committee). TDRC kommer att anordna en forskningskonferens 2018. Den kommer att ha ett liknande upplägg som konferensen i Rom 2014. Jag är också kontaktperson för konferenser i helhet.

Vår nästa stora konferens är i Berlin den 27 – 29 juli 2017 ”Boundaries – a place – to meet – to develop – do define identity! Denna konferens görs i samarbete med den tyska TA föreningen och ITAA, International Transactional Analysis Association, alltså den internationella världs-organisationen. Jag kan varmt rekommendera alla att åka på en av EATAs konferenser. Huvudspråket är engelska – dålig engelska, så alla kan verkligen vara med.

Eleonore Lind

Nytt nummer av IJTAR ute

Dear EATA members,

This message comes to let you know that the July issue of IJTAR – Vol 7 Issue 2 – is now available to access on the website.

We have a great collection of articles – about executive coaching workshops and psychological well-being; injunctions and personality types related to alcohol -dependent clients in Russia; a case study about organisational restructuring of the counselling team; and a survey study about the practice and identity of transactional analyst therapists.

All you have to do is click on www.ijtar.org and log in to read online, or download the pdfs of specific articles or the complete issue.

Access to IJTAR continues to be completely free so if you have not already registered, just go to the website and set yourself up with a username and a password of your choice. We need you to do that please so that we can prove how many readers we have. (If you are already registered as a reader, you will have received this email already directly from the journal website).

Happy reading.

Julie Hay
IJTAR Editor
editor@ijtar.org