Verksamhet

Kort beskrivning av de fyra fälten inom TA:s verksamhets- och utbildningsområden

Organisationsutveckling: Transaktionsanalys är ett kraftfullt verktyg för praktiker som arbetar inom eller för organisationer med arbetspsykologiska specialiteter. Riktningen är bygga fungerande relationer och minska förekomsten av dysfunktionella beteenden i en organisation.

Utbildning: Till detta fält hör pedagogiska praktiker som arbetar med transaktionsanalytiska teorier och metoder för att främja lärande och utveckling inom förskola, skola och universitet. Även praktiker inom stödjande verksamhet för barn, tonåringar, familjer och institutioner finns inom fältet. Ytterligare ett arbetsområde är utvecklingsarbete inom t ex lärarteam.

Personlig rådgivning (counselling): Praktiker som arbetar med rådgivning professionellt med transaktionsanalytiska verktyg bedriver förändringsverksamhet med människor ”här och nu”.  Den lösningsfokuserade processen syftar till att utveckla medvetenhet, valmöjligheter och produktiva sätt att hantera livet i vardagen.

Psykoterapi: Inom detta fält arbetar psykoterapeutiska praktiker för att främja klienters kapacitet för läkande, självförverkligande och förändring. Processen möjliggör för klienter att känna igen och förändra historiska begränsande mönster – att hantera smärtan av historien i det nuvarande så att de kan vara fria att leva sitt liv in i framtiden.

För mer ingående beskrivningar:

http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2012/09/Section-5-The-Four-Fields-1.pdf