Om STAF

STAFs 40-årsjubileum i Hjo

STAFs 40-årsjubileum i Hjo 2019

Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen, STAF, är en landsomfattande, ideell förening, för personer i Sverige som använder den psykologiska skolan Transaktionsanalys (TA) som teori och metod i sitt yrke eller på annat sätt är intresserade av den.

Föreningens avsikt är att verka för TA’s utbredning och utveckling i Sverige. Det innebär att:

  • fungera som ett nationellt kontaktorgan och debattforum,
  • sprida information om TA,
  • medverka till och/eller anordna professionella TA-utbildningar och konferenser,
  • stödja TA-forskning i Sverige,
  • verka för att TA består som självständig teori och metod.
  • kontrollera att TA används enligt de etiska riktlinjer som STAF, EATA (European Association of TA) och ITAA (International TA Association) föreskriver.

Medlemskap i STAF innefattar medlemskap också i EATA, som står för TA´s samordning i Europa, internationella konferenser, examinationer m.m. En eller flera STAF-medlemmar är aktiva Sverigerepresentanter i EATA. För närvarande är Anette Johansson STAFs representant i EATA.

STAF 1979

Bild från när STAF grundades 1979.

 

 

 

 

 

STAF:s styrelse 2022-2023 består av Eva Mårlind som ordförande och ledamöter Anette Johansson (sekreterare), Josefine Josephsson (kassör), Eleonore Lind och Berit Fahlén. Suppleanter är Åsa Libäck, Bojana Dukic och Joachim Ottosson.

Välkommen att höra av dig!
Eva: levasamtalsterapi@gmail.com
Anette: info@dinvag.nu 
Josefine: josefine.josefsson@telia.com
Eleonore: eleonore@eleonorelind.se
Berit: berit@kulabodan.se
Åsa: asaliback@gmail.com
Bojana: bojana.dukic3@gmail.com
Joachim:info@joachimottosson.se

STAF är uppdelad i tre regioner som har lokal verksamhet:
Väst – kontaktpersoner Katarina Thunander, Åsa Libäck, Anette Johansson och Eva Mårlind: katarina.thunander@myrankonsult.se och asa.liback@gmail.com och info@dinvag.nu och levasamtalsterapi@gmail.com
Öst – kontaktpersoner Josefine Josefsson och Kia Elfström:
josefine.josefsson@telia.com och kia_elfstrom@hotmail.com
Syd – kontaktperson Thomas Gustafsson: tomas.h.gustafsson@gmail.com

Svenska TA-Föreningen
E-post: levasamtalsterapi@gmail.com

För material till hemsidan, kontakta admin Mona Edwertz
E-post: mona.edwertz@gmail.com