Välkommen till STAF, Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen

Vi är en landsomfattande, ideell förening och medlemsorganisation för personer i Sverige som är intresserade av TA som teori samt vill verka för TA:s utveckling och utbredning. STAF vill också vara ett nationellt debattforum samt stödja TA forskning i Sverige. Som medlem i STAF kommer du med i ett fantastiskt nätverk såväl nationellt som internationellt.

STAF ingår som medlemsorganisation i EATA, The European Association for Transactional Analysis. Inom EATA finns 27 länder representerade med ca 7 550 medlemmar. Dessutom finns International Transactional Analysis Association, ITAA, som är den centrala organisationen för TA i världen. STAF är en del av denna världsomfattande organisation. Som medlem kan du komma i kontakt med TA- intresserade i hela världen och få information om konferenser och utbildningar som anordnas nationellt i Sverige och övriga världen. STAF har även en representant i EATAs styrelse. Just nu är det Anette Johansson.

Du kan hitta verksamma terapeuter och utbildare i Sverige inom det breda TA-fältet under TA-terapeuter. Aktuella kurser och andra event finns under Aktuellt.

Har du en kurs i TA på gång? Eller något annat som känns aktuellt och kan vara av intresse för medlemmarna? Hör av dig genom att e-posta till oss så lägger vi in det!