Om STAF

STAF 1979Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen, STAF, är en landsomfattande, ideell förening, för personer i Sverige. som använder den psykologiska skolan Transaktionsanalys (TA) som teori och metod i sitt yrke eller på annat sätt är intresserade av den. STAF grundades 1979.

Föreningens avsikt är att verka för TA’s utbredning och utveckling i Sverige. Det innebär att:

  • fungera som ett nationellt kontaktorgan och debattforum,
  • sprida information om TA,
  • medverka till och/eller anordna professionella TA-utbildningar och konferenser,
  • stödja TA-forskning i Sverige,
  • verka för att TA består som självständig teori och metod.
  • kontrollera att TA används enligt de etiska riktlinjer som STAF, EATA (European Association of TA) och ITAA (International TA Association) föreskriver.

Medlemskap i STAF innefattar medlemskap också i EATA, som står för TA´s samordning i Europa, internationella konferenser, examinationer m.m. En eller flera STAF-medlemmar är aktiva Sverigerepresentanter i EATA.

Svenska TA-Föreningen
E-post: staf@transaktionsanalys.se

För material till hemsidan, kontakta admin Mona Edwertz
E-post: mona.edwertz@gmail.com

STAF:s styrelse 2018-2019 består av Berit Fahlén som ordförande och ledamöter Mattias Ekenberg, Anette Johansson, Joachim Ottosson och Marcus Enros.
Suppleant är André Sinclair.

STAFs representant i EATA är Eleonore Lind. Hon är även vice ordf i EATAs styrelse.

Välkommen att höra av dig!
Berit: berit@kulabodan.se
Mattias: info@mobilterapi.se
Anette: anette.johan@bredband.net
Joachim: joachim.ottosson69@gmail.com
Marcus: marcus.enros@gmail.com
Andre: ag.sinclair@live.se