Om STAF

STAF 1979Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen, STAF, är en landsomfattande, ideell förening, för personer i Sverige som använder den psykologiska skolan Transaktionsanalys (TA) som teori och metod i sitt yrke eller på annat sätt är intresserade av den. STAF grundades 1979.

Föreningens avsikt är att verka för TA’s utbredning och utveckling i Sverige. Det innebär att:

  • fungera som ett nationellt kontaktorgan och debattforum,
  • sprida information om TA,
  • medverka till och/eller anordna professionella TA-utbildningar och konferenser,
  • stödja TA-forskning i Sverige,
  • verka för att TA består som självständig teori och metod.
  • kontrollera att TA används enligt de etiska riktlinjer som STAF, EATA (European Association of TA) och ITAA (International TA Association) föreskriver.
STAFs 40-årsjubileum i Hjo

STAFs 40-årsjubileum i Hjo 2019

Medlemskap i STAF innefattar medlemskap också i EATA, som står för TA´s samordning i Europa, internationella konferenser, examinationer m.m. En eller flera STAF-medlemmar är aktiva Sverigerepresentanter i EATA. För närvarande är Anette Johansson STAFs representant i EATA.

STAF:s styrelse 2020-2021 består av Berit Fahlén som ordförande och ledamöter Mattias Ekenberg, Anette Johansson, Joachim Ottosson och Katarina Thunander.  Suppleanter är Beate Hansen, Josefine Josephsson, Eva Mårlind och Eleonore Lind.

Välkommen att höra av dig!
Berit: berit@kulabodan.se
Mattias: info@mobilterapi.se
Anette: info@dinvag.nu 
Joachim:info@joachimottosson.se
Katarina: katarina.thunander@myrankonsult.se
Beate: beatehansen72@hotmail.com
Josefine: josefine.josefsson@telia.com
Eva: levasamtalsterapi@gmail.com
Eleonore: eleonore@eleonorelind.se

STAF är uppdelad i tre regioner som har lokal verksamhet:
Väst – kontaktpersoner Katarina Thunander och Åsa Libäck
katarina.thunander@myrankonsult.se och asa.liback@gmail.com
Öst – kontaktpersoner Josefine Josefsson och Kia Elfström
josefine.josefsson@telia.com och kia_elfstrom@hotmail.com
Syd – kontaktperson Beate Hansen
beatehansen72@hotmail.com

Svenska TA-Föreningen
E-post: berit@kulabodan.se

För material till hemsidan, kontakta admin Mona Edwertz
E-post: mona.edwertz@gmail.com