Om STAF

STAFs 40-årsjubileum i Hjo

STAFs 40-årsjubileum i Hjo 2019

Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen, STAF, är en landsomfattande, ideell förening, för personer i Sverige som använder den psykologiska skolan Transaktionsanalys (TA) som teori och metod i sitt yrke eller på annat sätt är intresserade av den.

Föreningens avsikt är att verka för TA’s utbredning och utveckling i Sverige. Det innebär att:

  • fungera som ett nationellt kontaktorgan och debattforum,
  • sprida information om TA,
  • medverka till och/eller anordna professionella TA-utbildningar och konferenser,
  • stödja TA-forskning i Sverige,
  • verka för att TA består som självständig teori och metod.
  • kontrollera att TA används enligt de etiska riktlinjer som STAF, EATA (European Association of TA) och ITAA (International TA Association) föreskriver.

Medlemskap i STAF innefattar medlemskap också i EATA, som står för TA´s samordning i Europa, internationella konferenser, examinationer m.m. En eller flera STAF-medlemmar är aktiva Sverigerepresentanter i EATA. För närvarande är Anette Johansson STAFs representant i EATA och fr o m juli Berit Fahlén.

STAF 1979

Bild från när STAF grundades 1979.

 

 

 

 

 

STAF:s styrelse 2024-2025 består av Eva Mårlind som tf ordförande fram till juli då Anette Johansson tar över, Eva blir då ledamot och kassör. Ledamöter Eleonore Lind (sekreterare), Åsa Libäck och Berit Fahlén. Suppleanter är Olle Jonasson, Ulf Hedqvist och Tomas Gustafsson.

Välkommen att höra av dig!
Eva: levasamtalsterapi@gmail.com
Anette: info@dinvag.nu 
Eleonore: eleonore@eleonorelind.se
Berit: berit@kulabodan.se
Åsa: asaliback@gmail.com
Olle: olle.jonasson10@outlook.com
Ulf: nilsulf.hedqvist@gmail.com
Tomas: tomas.h.gustafsson@gmail.com

STAF är uppdelad i regioner som har lokal verksamhet:
Väst – kontaktpersoner Åsa Libäck, Anette Johansson och Eva Mårlind:  asa.liback@gmail.com och info@dinvag.nu och levasamtalsterapi@gmail.com
Öst – kontaktpersoner Olle Jonasson och Sofia Olsson:
olle.jonasson10@outlook.com och sofia.olsson@svenskakyrkan.se
Syd – kontaktpersoner Thomas Gustafsson och Sigvard Persson: tomas.h.gustafsson@gmail.com och taipuab@gmail.com
Mitt – kontaktperson Malin Söder malinj99@gmail.com
Norr – kontaktperson Inger Johansson oquvlia@hotmail.com

Svenska TA-Föreningen
E-post: levasamtalsterapi@gmail.com fr o m juli info@dinvag.nu

För material till hemsidan, kontakta admin Mona Edwertz
E-post: mona.edwertz@gmail.com