Etiska koder & stadgar

Eftersom medlemmar i STAF även är medlemmar i EATA (European Association for Transactional Analysis), är syftet med EATAs etiska koder att de ska fungera som riktlinjer dels för de nationella föreningarna och dels för medlemmarna. De fungerar som en referensram och varje yrkesverksam medlem behöver anpassa sig till dessa i sin praktik. Intentionen är att hjälpa EATAs medlemmar att inom fälten: Psykoterapi, Rådgivning, Organisation och Utbildning, arbeta på ett etiskt sätt. Koderna informerar också allmänheten om vilka beteenden de kan förvänta sig av yrkesverksamma medlemmar i denna förening.

Här finns EATAs etiska koder med svensk översättning:
EATA Etik Svenska 

Här hittar du länken till EATAs nyare upplaga på engelska:
https://eatanews.org/about-eata/#ethics

Här följer STAFs stadgar: