Dags för årsmöte! Lördag 19 mars via zoom

Nu är det snart dags för årsmöte!
Vi ses på zoom lördagen den 19 mars kl 13.00

Dagordning STAF:s årsmöte 2022

1 Val av mötesordförande
2 Val av mötessekreterare
3 Val av justeringspersoner, rösträknare
4 Justering av röstlängd
5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6 Godkännande av Dagordning
7 Styrelsens verksamhetsberättelse, jämte resultat och balansräkning
8 Revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Budget för 2022
12 Arvode till styrelsen och revisor
13 Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleant
14 Val av firmatecknare
15 Val av revisor samt revisorssuppleanter för 1 år
16 Val av valberedning samt suppleanter för ett år
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande

Välkommen till årsmöte

Vi hälsar dig varmt välkommen till ordinarie årsmöte

Lördagen 27 mars 2021 kl: 11-13

I år har vi i styrelsen gjort bedömningen att vi även i år, pga pandemin, kommer att hålla årsmötet via zoom länk. Länk har skickats ut till alla medlemmar. Saknar du den, kontakta berit@kulabodan.se

Efter att årsmötet är avklarat har vi den stora glädjen att hälsa Ulrika Widén välkommen att delta via länk från Milano.

Ulrika är PTSTA inom councelling. Hon är dessutom utbildad psykolog och har terapigrupper med olika typer av konstnärliga inriktningar. En kvinna med många kompetenser!

På vår träff håller Ulrika ingen regelrätt föreläsning eller workshop, men berättar gärna om sina olika verksamheter och hur det är att arbeta i Italien.

Besök henne gärna på hemsidan www.versoitaca.it/en/ inför träffen så att ni är laddade med frågor.

Välkomna!

Styrelsen i STAF

Välkommen på vår- och årsmöte

Vi hälsar dig varmt välkommen till Vårmöte och ordinarie årsmöte!

Lördagen 28 mars 2020, kl: 11-16
Prästgårdsängen 5, Göteborg

Program
11:00 Välkomstfika
11:30 Forskning på agendan – hur arbetar vi vidare?
12:30 Lunch
13:30 Forskning – Planering och organisering av forskning inom STAF
14:45 Kaffe
15:00 Årsmöte
16:00 Avslutning

Anmälan görs till: berit@kulabodan.se

Välkomna!
Styrelsen i STAF

Vårmöte med föreläsningar och årsmöte 19 mars

Vi hälsar dig varmt välkommen till VÅRMÖTE 
med föreläsningar och årsmötesförhandlingar (se bifogade handlingar)
söndagen den 19 mars i Göteborg

Program:
09.30–10.00 Välkomstfika & mingel

10.00–11.30 Föreläsningar: Tre korta TED-föreläsningar:
Berit Fahlén: ”Hur jag använder mig av bilder/foton i det terapeutiska arbetet”
Ulf Hedqvist: ”Å så var det Examen!!??” Förändringar och nyheter
Eleonore Lind: ”Att göra förändring!” Svårigheter, smärtor och strävan efter att må bättre! En personlig resa i förändringens värld.

11.30–12.30 2019 fyller STAF 40 år. Diskussion om var vi står, vilka utmaningar har vi framför oss? Hur ska vi fira
och uppmärksamma jubileet?

12.30–13.30 Lunch på närbelägen restaurant

13.30–15.00 Årsmöte & eftermiddagsfika

STAF står för allt under dagen.

Vi ses i SITAs lokaler, Prästgårdsängen 5 i Göteborg.

Anmäl dig senast 10 mars till ordf Ulf Hedqvist på ulf.hedqvist@tele2.se

Vi ser fram emot att möta dig!
STAF:s Styrelse

Verksamhetsberättelse för STAF 2016 Pdf

STAF2016 Bokslut

Kassörens rapport för 2016