Bli Medlem

Hur blir man medlem?

Intresserad av transaktionsanalys? Bli medlem i Svenska Transaktionsanalytiska Föreningen, STAF!

Du blir medlem genom att betala in avgift enligt tabellen längst ner på sidan. Kom ihåg att ange uppgifter såsom namn etc som står där.

Då får du aktuell information om vad som händer på TA-området i Sverige och övriga Europa. I Europa finns idag mer än 7000 personer anslutna till lokala TA föreningar. Intresset för TA ute i Europa stiger.

Du får inbjudan till kurser och konferenser. För att främja TA-intresset  i Norden anordnar något av de Nordiska länderna varje år en TA-konferens med svenska som konferensspråk. Utöver det får du information om olika utbildningsmöjligheter i Sverige och Europa, såsom 101-kurser, utbildningsgrupper, kontraktsgrupper etc.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig på mail till ordförande Eva Mårlind levasamtalsterapi@gmail.com

Vi uppskattar om du hör av dig!

Medlemsavgifter:

KodInnebördÅrsavgift
1Ingen formell TA­‐utbildning 350:-
2TA 101 350:-
3Har CTA-­kontrakt 800:-
4Har CTA-examen 800:-
5TSTA-­kontrakt1500:-
6TSTA-examen1500:-
7Senior (ej yrkesverksam längre) 350:-

Avgiften sätts in på postgirokonto:  439 44 66 – 9

Ange namn, adress, telefon och e-postadress!