Existentiella positioner

Sigge Persson på SITA ger en kort beskrivning av existentiella positioner: grundläggande attityder som en person intar då hen värderar det hen ser som väsentligt hos sig själv och andra.