Homo Psychicus och affektteori

Varannan vecka träffas alla intresserade medlemmar på Zoom för samtal om olika teman. Denna vecka spelade vi in när Thomas Ohlsson presenterade sina tankar om Homo Psychicus och affektteori med efterföljande samtal om TA i ljuset av detta. En intressant timme!