Utbildning i kommunikation och konfliktkunskap

Två dagars utbildning i kommunikation och konfliktkunskap som ger dig förståelse för arbete med mellanmänskliga konflikter och kränkande särbehandling

Den 28-29 november 2019 i centrala Göteborg

Att kunna hantera konflikter på arbetsplatsen är ett måste för dagens medarbetare. Men alla tycker inte lika mycket om det! Man räknar med att ett genomsnittligt bortfall av effektiv arbetstid på grund av arbetsplatskonflikter är ungefär 37%.

Att bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter betyder att jag behöver bli tydligare i att framföra mina budskap på ett respektfullt och empatiskt sätt och att jag tar mig tid att lyssna på mina medarbetare. Inte lätt när stressen växer och effektiviteten pressas. När jag förstår mig själv och andra minskar missförstånd och mina relationer till medarbetare kan förbättras, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet.

Utbildningen vilar på transaktionsanalytiska, TA teorier och metoder. TA är en kommunikationsmodell och en metod för förändring och utveckling. Den innehåller konfliktkunskap, hur konflikter uppstår och utvecklas samt hur man minimerar dess skada på personal och ökar effektiviteten i arbetet.

Ur innehållet:

 • förbättra din kommunikationen så att du kan stärka samarbete
 • uttrycka dig så att andra förstår vad du menar
 • bemöta andra empatiskt och respektfullt
 • lyssna aktivt för att förstå andra
 • utveckla din empatiska förmåga, både för dig själv och andra
 • konflikthantering, konflikteskalation samt att förebygga konflikter respektfullt
 • kunna föra svåra samtal.

Utbildningen vänder sig till chefer och HR ansvariga och de som har någon form av arbetsledande roll som skolpersonal-, socialtjänst-, eller vårdpersonal som vill vidareutveckla sina kunskaper att konstruktivt kunna arbeta med kommunikation, konflikter och motsättningar på arbetsplatsen.

Eleonore Lind är Certifierad transaktionsanalytiker och medlare med 25 års erfarenhet. Hon har skrivit boken Medkompis-medling och konflikthantering i skolan.

Pris: 4450:- + moms

Plats: Prästgårdsängen 5, Örgryte

Tider: 28-29/11 2019 dag 1: 10-17, dag 2: 09-16

För anmälan vänligen kontakta Eleonore Lind 0709 94 74 35 eleonore@eleonorelind.se www.eleonorelind.se Facebook: Tillsammans i Samtal

Filosofiskt café

STAF Väst inbjuder till filosofiskt café med Eva Mårlind och Anette Johansson

Balans i livet – Livet i balans

Utifrån ett filosofiskt samtal, där inget är rätt eller fel, reflekterar vi kring hur vi får en balanserad livssituation.

Vi kopplar samtalet till TA-teori och tittar på några användbara modeller.

Lördag den 12 oktober 2019 kl. 10.00 – 13.00
SITA, Prästgårdsängen 5, Göteborg
Vi bjuder på morotskaka, kaffe, te.

Välkomna!
Eva och Anette

Anmälan görs till region väst:
Åsa Libäck, asa.liback@gmail.com, 0760-13 57 77 eller
Katarina Thunander, katarina.thunander@myrankonsult.se, 0723-10 64 39

On-line utbildning

Online-utbildning om Pådrivare av Leg psykolog och transaktionsanalytiker TSTA Stefan Sandström.

Innehåll:

 • 2 tim video, motsvarande en dags liveutbildning
 • e-bok ”Dina Pådrivare – och vad du kan göra åt dem”, ett evidensbaserat pådrivartest av Stefan Sandström och professor Joseph Schaller
 • PowerPoint-kompendium

För mer infoklicka här

Sandström Psykologi & Friskvård. www.spfab.se

Introduktionskurs till TA i Göteborg 21-22 november

Skulle du vilja förbättra din kommunikation med dina medarbetare, din familj eller dina
vänner? Eller vill du utvecklas personligen? Välkommen till en introduktionskurs i TA!
Transaktionsanalysen (TA), är en kommunikationsteori och en handfast metodik,
användbar på jobbet, i vardagen och med familjen. Inom TA kan man arbeta kognitivt,
känslomässigt, systemiskt eller psykodynamiskt. Förändring sker genom tydliga
överenskommelser om vilka mål som ska uppnås och hur arbetet dit ska bedrivas.
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med människor: inom näringslivet, kommunal
och statlig verksamhet, t. ex. chefer, HR ansvariga, socionomer, kuratorer, lärare och
personalansvariga eller till dem som vill vidareutveckla sig personligen.

Ur innehållet:

 • jagtillstånd – en utmärkt och användbar modell i förståelsen av hur individer fungerar
 • analys av vår kommunikation, och hur vi kan bli tydligare i att föra fram våra budskap samt
  minska missförstånd
 • regler för kommunikation
 • hur strukturera vi vår tid på bästa sätt, och var finner vi vår motiverande kraft?
 • nedvärderingar, hur vi ignorera viktig information i lösandet av problem
 • att få syn på de psykologiska spel som leder till att vi mår dåligt
 • hur man löser känslomässiga problem
 • livshistoriens påverkan på våra beslut
 • hur man formulerar tydliga kontrakt för att uppnå framgångsrika mål.

Pris: 4 450:- + moms, för privatpersoner 4 450:- inklusive moms
Tid: Tors 21 nov kl 10–17 och fre 22 nov kl 9–16
Plats: Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg
Kursmaterial i form av handbok ingår.

Hjärtligt välkommen att kontakta mig för att boka en plats eller för att få mer information!
Kursledare: Berit Fahlén, PTSTA-p, behörig att utbilda och handleda i transaktionsanalys.
Tel: 0703-19 66 78 Mail: berit@kulabodan.se