Välkommen på höstmöte i Göteborg 11 november

Vi hälsar dig varmt välkommen till HÖSTMÖTE
Lördag 11 nov kl 10-16
i Göteborg i SITAs lokaler Prästgårdsängen 5

Tema: Experimentell TA
Hur kan vi blanda olika tekniker med TA? Bild och TA? Kropp och TA? Dans och TA? Psykodrama och TA? Vill du dela med dig av något annat ämnesområde inom TA är du så klart också välkommen att delta.

Hållpunkter:

Eleonore Lind: Att experimentera med att måla med den icke-dominanta handen.
Marcus Enros: Behov och drivkrafter utifrån ett TA perspektiv.
Berit Fahlén: Att arbeta med ”Magic support”, en av de tekniker Ian Stewart delade med sig av i sin Redecision Therapy Training.

Vi inviterar också er andra att komma och dela med er av era kunskaper inom något som passar inom den här ramen. Det kan vara allt från 15 till 60 minuter. Kontakta Berit Fahlén om du vill bidra med något.

Praktiskt:

Vi bjuder på fika och lunch.
Höstmötet är kostnadsfritt.
Hotel Örgryte ligger på gångavstånd om man vill övernatta.
Anmälan sker till Berit Fahlén senast 8 november berit@kulabodan.se

Alla TA-intresserade är välkomna!
Vi ser fram emot att möta dig!

Styrelsen i STAF

Här är inbjudan i pdf-format om du vill dela med dig och sprida:
Inbjudan höstmöte 2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Rapport från EATA counsil i Berlin den 22–24 juli 2017

För tredje året i rad har jag haft förmånen att få representera STAF på EATAs (European Association for Transactional Analysis) årliga sammankomst. I tre dagar arbetar delegaterna intensivt för EATAs alla medlemmar i Europa.

Förra året röstades jag in som en av EATAs vicepresidenter. Det har inneburit mycket mer arbete under året och kommer att bli även i framtiden. Som en av vicepresidenterna är jag kontaktperson för delegater från Belgien, Tjeckien, Slovenien, Ukraina och Ryssland. Några av mina andra uppgifter som kontaktperson är att två gånger om året samla in information om vad de har gjort under året, samt vad de vill att EATA ska vara behjälplig med. Detta är intressant och spännande och jag hoppas kunna dela med mig mer av vad som händer på olika platser i Europa.

Dessutom är jag kontaktperson för en av EATAs utskott, TDRC, Theory Development and Research Committee. Det utskott som numera arbetar intensivt med att få till stånd forskning om TA samt stöder den teoretiska utvecklingen. Under det senaste året har TDRC ändrat kriterierna för att ansöka om stöd. Tidigare var det en alltför snävt kriterium, vilket inneburit att man inte fick in tillräckligt med ansökningar. Numera kan man även ansöka om stöd för den faktiska tiden som man lägger på ett projekt. Inom de närmast månaderna kommer deras nya kriterier att publiceras. Gå gärna in regelbundet på EATAs hemsida och kolla uppdateringar. Och sök medel! Det behövs mycket mer forskning. EATA välkomnar dessutom olika typer av forskning. TDRC kommer så
småningom att lägga ut länkar till forskningsrapporter från olika länder. Det som är bra med forskning att även om den är gjord på annat språk än engelska brukar det finnas en sammanfattning på engelska. När man gör upphandlingar eller arbetar i konkurrens med andra inriktningar kan det vara bra att kunna hänvisa till relevant forskning.

Nästa år kommer EATA att anordna en forskningskonferens i London den 5 – 6 juli 2018. Det kommer att bli en två dagars konferens till skillnad från det brukliga som är tre dagar. På konferensen kommer att finnas tre olika ”spår”. Tanken är att ett av ”spåren” ska bestå av paneldiskussioner i mindre grupper, ett annat av presentationer och förslag på forskning och det tredje spåret ska handla om utveckling av TA teori. Det kan vara ”färdig” teoretisk utveckling eller så kan det vara en workshop med fokus på att faktiskt utveckla teori. Mitt uppdrag är att göra forskning ”sexigt” så att man blir nyfiken och motiverad! Rubriken för konferensen är: ”Working at the Relational Edge of Evidence”.

Dessutom är jag kontaktperson för EATAs konferenser. Hittills har detta inte varit särskilt
betungande, men i framtiden kommer uppdraget att växa. Ett exempel på mina arbetsuppgifter är att jag tar ett stort ansvar i att formulera ansökan att anordna konferenser och att formulera och avsluta kontrakt.

Slutligen sitter jag i en arbetsgrupp som ser över EATAs medlemmars behov och önskningar om hur man vill att konferenser ska se ut och utvecklas i framtiden. De frågeställningar vi tar upp är till exempel, hur ofta ska vi anordna konferenser, vilka ämnen och i vilka regioner ska dessa äga rum, etc, etc. Denna grupp kommer att träffas IRL, förhoppningsvis någon gång under hösten.

Så här jobbar EATA
Varje nationell förening med minst 25 medlemmar kan skicka en delegat till EATAs counsil och vara med att påverka TAs utveckling i Europa. Inom EATA finns det fem arbetsgrupper samt ett övergripande utskott, Executive Committee.

De fem arbetsgrupperna är:
PTRC, Professional Training Standards Committee som arbetar med utbildningsfrågor.
COC, Commission of Certifications har hand om alla examen.
CC, Communications Committee arbetar med hemsidan och nyhetsbrevet till exempel samt gör de fina filmerna som publicerats på EATAs hemsida.
ECC, European Connection Committee, har hittills haft fokus på att fördela ekonomiskt bistånd till nationella associationer som behöver stöd i att sprida TA, främst i östra Europa. Det kan vara länder som ännu inte har någon med CTA eller TSTA examen.
TDRC, Theory and Development and Research Committee som fördelar forskningsmedel samt upprättar riktlinjer för framtida forskning inom TA.

EC är Executive Committee bestående av presidenten, generalsekretararen, kassöran och tre vice-presidenter, av vilken jag är en!

När man skaffat sig lite mer kunskap om EATA blir det roligt att gå in på hemsidan regelbundet, www.eatanews.org

Och kom ihåg nästa års konferens i London den 5-6 juli!

Eleonore Lind
Augusti 2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Betraktelse från TA World Conference i Berlin

Här kommer Ulf Hedqvists personliga betraktelse från konferensdagarna i Berlin:

Jag anlände till ett mulet Berlin sent på tisdag kväll. Tog en buss in till centrum och promenerade till mitt hotell. Sedan en  promenad till konferensanläggningen, det var bara tio minuter. Men examinationerna som skulle vara på onsdagen var på ett helt annat ställe med säkert 40 minuters promenad. Det fick bli morgondagens problem.
Efter att ha intagit en god hotellfrukost så bestämde jag mig för en promenad i regnet till examinationerna. Väl där träffade jag vår EATA-representant Eleonore Lind och även Stefan Sandström, Stefan och jag hann precis bara börja ett samtal om missbruk innan han skulle in och examinera CTA-trainers. Träffade också Thomas Ohlsson som nervöst väntade på en kinesisk CTA-kandidat som var inne och grillades. Sue Eusden, som jag jobbat med en del som Language Coordinator, kom fram och hälsade och hon presenterade mig för Graham Summers. Vi stod och pratade en god stund om hans och Keith Tudor’s teori om Co-creative TA. Mycket intressant!

Trots förfrågningar så bestämde jag mig för att avstå från att examinera detta år. Satt och lyssnade på alla applåder och sög in den goda stämning som alltid är på dessa examinationer. Träffade också Berit Fahlén och pratade en del om hennes och Eleonores workshop imorgon. Den kinesiska kandidaten klarade sig och Thomas och hans kinesiska vänner firar. Efter detta strosar jag hemåt i regnet och torkar mina kläder på hotellrummet. Mattias Ekenberg hör av sig och undrar om jag vill ha middagssällskap och vi äter en god middag på en vietnamesisk restaurang.


Nästa dag börjar konferensen! Det Tekniska Universitetet är stort och efter invigningen är det ganska krångligt att ta sig fram till rätt sal för workshopen, ”Knowing myself – the emergence of boundary” med Robin Hobbs. På eftermiddagen går jag självklart på ”Internet addiction – where are the boundaries?” med Eleonore och Berit. Det visar sig att även Mattias är med och föreläser. De genomför en mycket professionell workshop med kul samspel, intressant innehåll och en inbjudande atmosfär med mycket diskussion och frågor från deltagarna. Riktigt bra genomfört och som svensk blir jag riktigt stolt.

Intar middag tillsammans med en god vän och hans sambo på kvällen. Mycket trevligt. Det slår mig hur många spännande kontakter man får när man engagerar sig i TA internationellt.
Det är ca 1000 personer på konferensen, och en hel del från Kina, Indien, Australien med mera. Det är verkligen en internationell familj vi har och den växer så det knakar.

På fredagen går jag på ”Remembering and Celebrating Claude Steiner”. Får upp ögonen för två spännande begrepp som Steiner bidrog med, Radical Psychiatry och Emotionell Literacy. Rörande workshop där delar av hans familj och hans nära vänner bidrog med personliga berättelser från hans liv.

På eftermiddagen var det åter dags för en workshop med en svensk. Thomas Ohlsson ”Evolution and Percept-genesis: What is script for Homo Psychicus?”. Som vanligt intressant och väl genomfört av Thomas. Väckte nya tankar och en lust att köpa boken från hans läromästare Alf Nilsson ”Homo Psychicus som människa – och att bli en person”. Jag valde sedan att avstå från galamiddagen och intog istället en god lasagne på en italiensk restaurang i närheten av hotellet.

På lördagen gick jag åter på en föreläsning med Robin Hobbes ” Making sense of the Ethical” denna gång tillsammans med Rosanna Giacometto. Eftermiddagen ägnades åt Per Svenssons föreläsning ” Boundaries – The Pathology of the Adult Ego State”. Mycket intressant föreläsning av Per.
Berit, Eleonore och jag avslutar konferensen med en middag på lördag kväll. Alla är mycket nöjda, speciellt de med sin föreläsning. Nu ser vi fram emot London 2018!

Det som jag framförallt tagit med mig från konferensen är:
– Den höga nivån på våra svenska föreläsare.
– Hur väldigt trevligt och stimulerande det är att träffa TA människor från hela världen.
– Ett stort intresse av att fördjupa mig i etik, Radikal Psykiatri, Emotionell Kunskap, Co-creative TA och Alf Nilssons bok som jag nämnt tidigare.

Väl mött alla STAF-medlemmar på EATA:s forskningskonferens i London i juli 2018. Att gå på en internationell TA konferens är något väldigt speciellt. Vi var många svenskar på denna konferens detta år och jag hoppas på ännu fler nästa år!

Ulf Hedqvist, Ordförande STAF

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nätverksträff 26 aug i Göteborg

Hjärtligt välkommen till en dag med TiA föreningen!
Lördagen den 26 augusti kl 10.00 – 16.00 (fika till självkostnadspris)
Plats: Prästgårdsängen 5, Göteborg

Det är många som under årens lopp tagit del av TA i olika utbildningar, men vi vet att det är en relativt liten andel av alla som gått TA utbildningar som faktiskt tar sin CTA examen. Ibland kan det kännas ensamt i arbetat med TA, då är det bra att ha ett levande nätverk som stöd för att inte tappa lusten utan bibehålla motivationen och nyfikenheten på TA.

Därför startade vi TiA för ett antal år sedan. Det första nätverksträffarna ionom TiA utmynnade i en bok om spel inom TA, Spelboken. Den kom ut 2011. Därefter la vi fokus på Datorspelsmissbruk och har under årens lopp tagit fram utbildningar i ämnet samt föreläst och informerat. Det kommer en handbok i ämnet som vi för närvarande arbetar med. Förhoppningsvis är den klar 2018.

Varför?
Att arbeta med transaktionsanalys är effektivt och spännande, men ibland lite ensamt. Dessutom kan man tycka att det i början är svårt att veta hur man ska lägga upp arbetat så att det blir verksamt. Tillsammans med andra som också lärt sig TA är det ofta lättare att spåna på idéer för hur man kan använda sig av metoderna.

Syfte?
Att hitta samarbetspartners för olika projekt eller uppdrag mad TA som grund för arbetet.

Vad är TiA?
TiA-föreningen är Theory in Actions Ideella gren. Syftet är att samla alla intresserade av TiA som vill arbeta med TA inom något område. Att tillsammans i mindre grupper diskutera hur man kan arbeta med TA på det som sätt och område som passar var och en.
TiA-föreningen är alltså en helt vanlig ideell förening. Just i år är medlemsavgiften 100: -.

Vem kan komma?
Alla som ar gått någon form av TA utbildning, från en introduktionskurs, 101, till TSTA är välkomna till en nätverksdag i TiAs regi.

Om Du är intresserad kontakta Eleonore Lind: eleonore.lind@telia.com
senast den 14 augusti.

Varmt välkommen!

Inbjudan som pdf: InbjudanNätverk170826

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn