Nätverksträff 26 aug i Göteborg

Hjärtligt välkommen till en dag med TiA föreningen!
Lördagen den 26 augusti kl 10.00 – 16.00 (fika till självkostnadspris)
Plats: Prästgårdsängen 5, Göteborg

Det är många som under årens lopp tagit del av TA i olika utbildningar, men vi vet att det är en relativt liten andel av alla som gått TA utbildningar som faktiskt tar sin CTA examen. Ibland kan det kännas ensamt i arbetat med TA, då är det bra att ha ett levande nätverk som stöd för att inte tappa lusten utan bibehålla motivationen och nyfikenheten på TA.

Därför startade vi TiA för ett antal år sedan. Det första nätverksträffarna ionom TiA utmynnade i en bok om spel inom TA, Spelboken. Den kom ut 2011. Därefter la vi fokus på Datorspelsmissbruk och har under årens lopp tagit fram utbildningar i ämnet samt föreläst och informerat. Det kommer en handbok i ämnet som vi för närvarande arbetar med. Förhoppningsvis är den klar 2018.

Varför?
Att arbeta med transaktionsanalys är effektivt och spännande, men ibland lite ensamt. Dessutom kan man tycka att det i början är svårt att veta hur man ska lägga upp arbetat så att det blir verksamt. Tillsammans med andra som också lärt sig TA är det ofta lättare att spåna på idéer för hur man kan använda sig av metoderna.

Syfte?
Att hitta samarbetspartners för olika projekt eller uppdrag mad TA som grund för arbetet.

Vad är TiA?
TiA-föreningen är Theory in Actions Ideella gren. Syftet är att samla alla intresserade av TiA som vill arbeta med TA inom något område. Att tillsammans i mindre grupper diskutera hur man kan arbeta med TA på det som sätt och område som passar var och en.
TiA-föreningen är alltså en helt vanlig ideell förening. Just i år är medlemsavgiften 100: -.

Vem kan komma?
Alla som ar gått någon form av TA utbildning, från en introduktionskurs, 101, till TSTA är välkomna till en nätverksdag i TiAs regi.

Om Du är intresserad kontakta Eleonore Lind: eleonore.lind@telia.com
senast den 14 augusti.

Varmt välkommen!

Inbjudan som pdf: InbjudanNätverk170826

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Höstens verksamhet hos SITA

Här är höstens program hos Scandinavian Institute for Transactional Analysis (SITA).
Läs mer på deras hemsida www.transaktionsanalys.nu

101-utbildningar:
21-22 september i Skövde med Berit Fahlen , berit@kulabodan.se
25-26 september i Stockholm med Eleonore Lind, eleonore.lind@telia.com
19-20 oktober i Göteborg med Lasse Åhnby, lasse.ahnby@telia.com
19-20 oktober i Skåne med Sigvard Persson, taipuab@gmail.com
16-17 november i Göteborg med Eleonore Lind, eleonore.lind@telia.com

Utbildning till Samtalsterapeut och Avancerad utbildning i TA som leder till CTA examen fortgår i vanlig ordning.

Nytt inför 2018
Transaktionsanalys för ledare! En ettårig utbildning i transaktionsanalys för organisationskonsulter och ledare/chefer, 9 träffar à två dagar åt gången.
Mer information kommer om denna utbildning med start hösten 2018

Dessutom…..
Vi har startat upp en ideell förening, TiA-föreningen, som är tänkt att vara en plattform för alla som har någon utbildning i TA. En inkluderande, engagerande förening för de som vill utforska, utveckla en idé ensam eller tillsammans med andra.

TiA-föreningen vill därför bjuda in till nätverksträff för alla som gått utbildning i TA och som vill arbeta tillsammans i projekt eller vill ha stöd att komma igång i egen verksamhet, inom olika område med TA som grund.

Lördagen den 26 augusti, 10-16
SITAs lokaler, Prästgårdsängen 5, Göteborg
Fika till självkostnadspris.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nytt om International Journal of TA Research & Practice

IJTAR – the International Journal of Transactional Analysis Research – has now been running for eight years, and we have successfully published a wide variety of research articles – quantitative and qualitative – and from authors in Austria, Australia, Belgium, China, Germany, Italy, Macedonia, Netherlands, Romania, Russia, Serbia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine and the UK. The Abstracts are translated into French, German, Italian, Spanish and more recently also into Russian.

The time has come for us to extend our coverage! In future, in addition to research articles, we intend to publish material related to TA professional practice – as with the research, this will span across all of the fields of TA application, plus the activities of TA trainers and supervisors.

We are changing the name, therefore, to IJTARP – the International Journal of Transactional Analysis Research & Practice.

To maintain our quality standards, we will apply the same blind peer review processes. We will still expect thorough literature reviews to put what we publish into theoretical context, and we continue to welcome theoretical reviews as stand-alone papers that provide valuable information for others.
We will continue to provide as much editorial assistance as possible to authors, especially when English is not their first language.

Thanks to EATA funding, we will also continue to make the journal available free to everyone who registers as a reader. The link will now become www.ijtarp.org . Your registration will be automatically transferred if you are already an IJTAR reader or author.

So now, in addition to submitting your research papers, please send us your theoretical reviews and material related to practice. We will continue to consider articles that have previously been published in a language other than English (subject, of course, to permission from the original publisher) and we may be able to assist with translation. We may also consider re-publishing papers in English (again subject to permission from the original publisher) if the content has only appeared previously in a local or national publication, and where it would be beneficial to share the information with a much wider readership.

If you know what you want to submit, you can do this online at www.ijtarp.org. Alternatively, please contact me directly if you would like to discuss a submission – I will be delighted to discuss options with you.

I am looking forward to taking IJTAR to its next level of identity, and to making IJTARP the place where readers inside and outside the TA community can access freely the latest developments.

Julie Hay
IJTARP Editor
editor@ijtarp.org

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Vårens program hos SITA

Här är vårens program hos Scandinavian Institute for Transactional Analysis (SITA).
Läs mer på deras hemsida www.transaktionsanalys.nu

Utbildningar:
Utbildningen till Diplomerad Samtalsterapeut är en 2-årig utbildning för dem som vill arbeta som samtalsterapeut. Utbildningen passar även HR-ansvariga, chefer, kuratorer, socionomer och rektorer som vill kunna coacha sin personal. Utbildningen är lärarledd fyra gånger à två dagar per termin. Dessemellan sker självstudier.

Avancerad transaktionsanalytisk utbildning som leder till CTA (Certified Transactional Analyst, internationell examen) är en fortgående utbildning för dem som arbetar med TA. Utbildningen är lärarledd fyra gånger à två dagar per termin. Dessemellan sker självstudier. För mer information om båda dessa utbildningar kontakta någon av oss på SITA.

Grundkurser i TA, 101:
23 – 24 mars med Eleonore Lind PTSTA i Göteborg, kontakta eleonore.lind@telia.com
21 – 22 september med Berit Fahlén i Skövde, kontakta berit@kulabodan.se
19 – 20 oktober med Lasse Åhnby i Göteborg, kontakta lasse.ahnby@telia.com
16 – 17 november med Eleonore Lind i Göteborg, kontakta eleonore.lind@telia.com

Workshops och föreläsningar:
Karpmans Dramatriangel Upprepar du förlegade mönster som inte längre gagnar dig? En workshop om hur vi kan använda Dramatriangeln för att ta reda på våra mönster och hur vi kan göra för att stiga av och använda modellen för att må bättre.
Med Berit Fahlén PTSTA-p och Eleonore Lind PTSTA-p.
Tid: tisdagen den 21 mars kl 17.30 – 19.30.
Detta är ett kostnadsfritt arrangemang.

TA för chefer och ledare Som ledare är det viktigt att kunna vara tydlig i sina budskap till
medarbetare och att kunna förstå vad andra menar. Vi presenterar en kommunikations-modell som minskar missförstånd på arbetsplatsen.
Workshop med Berit Fahlén och Eleonore Lind.
Tid: onsdagen den 14 juni, kl 17.30 – 19.30.
Detta är ett kostnadsfritt arrangemang.

Överdrivet datoranvändande – hur kan vi finna balans med de nya teknikerna?
Vi presenterar en metod för att arbeta med överdrivet datoranvändande från transaktionsanalysen.
Med Berit Fahlén och Eleonore Lind.
Tid: onsdagen den 24 maj, kl. 14.00 – 17.00.
Kostnad: 750:- + moms (350:- + moms privat), max 16 deltagare.

Föreläsningar och utbildningar ovan, hålls på Prästgårdsängen 5, 412 71 Göteborg

Workshop i TA – Transaktionsanalys, förbättra din kommunikation
Den 7 maj 16.45 – 18.15. Plats: Garaget Lönngatan 30 Malmö (OBS i Malmö)
Anmälan: annamper@hotmail.com eller taipuab@gmail.com
Kontakta Eleonore Lind 0709 94 74 35 eleonore.lind@telia.com

Här är programmet som pdf: SITA våren 2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn