Höstmöte

Från idé till avhandling

Hjärtligt välkommen till STAF ́s höstmöte.

Lördagen 23 november 10-17 samlas vi i SITA´s lokaler på Prästgårdsängen 5.

Forskning står på agendan.
Nu startar vi en omfattande satsning på forskning inom TA. Detta ligger i linje med EATAs kommande satsningar samt att vi anser att det är angeläget och av yttersta vikt för TA´s framtida utveckling.

Thomas Ohlsson och Roland Johansson, som båda har doktorerat på sina arbeten
inom TA, kommer för att dela med sig av sina erfarenheter. Hur kan man
genom en systematisk, vetenskaplig nyfikenhet börja forska?

Under dagen kommer vi att fokusera på hur vi på olika sätt, praktiskt och
konkret kan främja forskningen inom TA.

Kom och var med och forma morgondagens utveckling inom TA!

Vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan görs till Berit Fahlén, berit@kulabodan.se senast 18 november.
Vill man övernatta har vi ett specialpris på Hotell Örgryte. Uppge SITA vid
bokningstillfället för att få detta pris. Ni kontaktar dem på mail:
info@hotelorgryte.se eller telefon 031-707 89 00

Kurs i livsbalans

Liv i balans
en tre veckors introduktionskurs i att få balans i livet
med yoga, personlig utveckling och avslappning

Måndagar 16.00 – 19.00 den 25/11, 2/12 och 9/12 2019

Vill du också nå en större balans i livet? Att vara mitt i livet och mitt i hösten kan skapa stress och oro! Kommer jag att hinna med allt jag vill göra?

För att uppnå balans i livet behöver kropp och psyke och själ hänga ihop. Ibland kan det vara lätt att tappa någon av komponenterna. Kanske tränar du men mår ändå inte bättre, eller så har du tillfälligt tappat tron på dig själv och självkänslan svajar. Eller så är det jobb eller annat som skaver.

Under tre måndagar kommer jag att dela med mig av kropp, personlig utveckling och avslappning. Varje pass på tre timmar börjar med ett kort yogapass för att ta hand om kroppen och landa i här-och-nu. Därefter lägger vi fokus på personlig utveckling där vi tar hjälp av transaktionsanalytiska, TA teorier. TA är en användbar kommunikationsteori som hjälper oss att bättre förstå oss själv och andra samt att göra förändringar. Samtidigt som jag lär ut teorin, gör vi övningar för att öka självkännedomen. Varje pass avslutas med ett avslappningspass.

Maila eller ring för mer information:
Tel: 0046 709 94 74 35 Mail: eleonore@eleonorelind.se
Tid: 25/11, 2/12 och 9/12 2019, kl 16-19 varje gång.
Plats: Prästgårdsängen 5, centrala Göteborg
Kostnad: 2250:- inklusive moms

Eleonore Lind har arbetat med transaktionsanalys och medling som metod i 20 år. Hon tog sin CTA examen i psykoterapi 2013 och i år har hon erhållit sin behörighet som handledare och utbildare i TA. Förutom sitt arbete med TA har hon lång erfarenhet av medling som metod. 2001 publicerades hennes bok: ”Medkompis – medling och konflikthantering”. Mellan 2004 och 2008 var hon ansvarig för utbildning och implementering av medling vid brott vid Brottsförebyggande rådet i Stockholm. Ett regeringsuppdrag som Brå hade under fem år. Eleonore arbetar med utbildning, handledning och terapi på Prästgårdsängen 5 i Göteborg.
Kontakt: Tel: 0709 94 74 35 mail: eleonore@eleonorelind.se
hemsida: www.eleonorelind.se

Utbildning i kommunikation och konfliktkunskap

Två dagars utbildning i kommunikation och konfliktkunskap som ger dig förståelse för arbete med mellanmänskliga konflikter och kränkande särbehandling

Den 28-29 november 2019 i centrala Göteborg

Att kunna hantera konflikter på arbetsplatsen är ett måste för dagens medarbetare. Men alla tycker inte lika mycket om det! Man räknar med att ett genomsnittligt bortfall av effektiv arbetstid på grund av arbetsplatskonflikter är ungefär 37%.

Att bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter betyder att jag behöver bli tydligare i att framföra mina budskap på ett respektfullt och empatiskt sätt och att jag tar mig tid att lyssna på mina medarbetare. Inte lätt när stressen växer och effektiviteten pressas. När jag förstår mig själv och andra minskar missförstånd och mina relationer till medarbetare kan förbättras, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet.

Utbildningen vilar på transaktionsanalytiska, TA teorier och metoder. TA är en kommunikationsmodell och en metod för förändring och utveckling. Den innehåller konfliktkunskap, hur konflikter uppstår och utvecklas samt hur man minimerar dess skada på personal och ökar effektiviteten i arbetet.

Ur innehållet:

  • förbättra din kommunikationen så att du kan stärka samarbete
  • uttrycka dig så att andra förstår vad du menar
  • bemöta andra empatiskt och respektfullt
  • lyssna aktivt för att förstå andra
  • utveckla din empatiska förmåga, både för dig själv och andra
  • konflikthantering, konflikteskalation samt att förebygga konflikter respektfullt
  • kunna föra svåra samtal.

Utbildningen vänder sig till chefer och HR ansvariga och de som har någon form av arbetsledande roll som skolpersonal-, socialtjänst-, eller vårdpersonal som vill vidareutveckla sina kunskaper att konstruktivt kunna arbeta med kommunikation, konflikter och motsättningar på arbetsplatsen.

Eleonore Lind är Certifierad transaktionsanalytiker och medlare med 25 års erfarenhet. Hon har skrivit boken Medkompis-medling och konflikthantering i skolan.

Pris: 4450:- + moms

Plats: Prästgårdsängen 5, Örgryte

Tider: 28-29/11 2019 dag 1: 10-17, dag 2: 09-16

För anmälan vänligen kontakta Eleonore Lind 0709 94 74 35 eleonore@eleonorelind.se www.eleonorelind.se Facebook: Tillsammans i Samtal

Filosofiskt café

STAF Väst inbjuder till filosofiskt café med Eva Mårlind och Anette Johansson

Balans i livet – Livet i balans

Utifrån ett filosofiskt samtal, där inget är rätt eller fel, reflekterar vi kring hur vi får en balanserad livssituation.

Vi kopplar samtalet till TA-teori och tittar på några användbara modeller.

Lördag den 12 oktober 2019 kl. 10.00 – 13.00
SITA, Prästgårdsängen 5, Göteborg
Vi bjuder på morotskaka, kaffe, te.

Välkomna!
Eva och Anette

Anmälan görs till region väst:
Åsa Libäck, asa.liback@gmail.com, 0760-13 57 77 eller
Katarina Thunander, katarina.thunander@myrankonsult.se, 0723-10 64 39