Spännande utbildning i Kroatien!

Rapport från Outreach Programme i Kroatien

Varje år genomför EATA ett så kallat Outreach Programme. Detta är ett sätt för nationella TA föreningar att marknadsföra TA i det egna landet och att bjuda in dem som vet lite grann om TA och som skulle vilja veta mera. Outreach Programme innebär att EATAs styrelse (Executive Committee) förbereder ett dagsprogram med föreläsningar och workshops utifrån den nationella föreningens önskemål. Centralt är så klart att förklara vad EATA gör för sina medlemmar samt vad syftet och visionen är med den internationella organisation.

I år var inbjudan ett samarbete mellan den Kroatiska och den Serbiska TA föreningen och anordnat i Rijeka, en stad vid havet i norra Kroatien. Lite omständigt att ta sig till, men en mycket charmig stad som påminner om Trieste i Italien. Visserligen en av de regnrikaste städerna i Europa, vilket vi fick erfara, men också en solig och varm stad som bjöd på härliga samtal på terrassen.

Dagen började med en bra och informativ presentation om EATA av Krispijn Plettenberg (hans TA fält är organisation), EATAs president. Därefter följde parallella workshops på engelska. En workshop som jag höll i, som handlade om TA och bild – att i terapi måla med sin icke-dominerande hand. Och en introduktion till TA med Sylvia Schaffner (hennes TA fält är pedagogik). Hon tog sin TSTA i pedagogik en vecka senare. Grattis Sylvia!

Eftermiddagen började med en gemensam paneldebatt om psykoterapins ställning på Balkan. Som i många andra länder har regeringar lagt en större vikt vid kognitiva psykoterapier och rört sig ifrån de humanistiska terapierna, som TA är en dal av. Detta innebär begränsningar i hur man som transaktionsanalytisk psykoterapeut kan praktisera. Därefter hölls två parallella workshops på serbiska och kroatiska.

Lördagen och söndagen efter Outreach Programme, jobbade styrelsen i två dagar med det rullande arbetat i EATA. Styrelsen (EC) träffas IRL tre gånger om året. På hösten i samband med Outreach Programme (alltid i anslutning till den första helgen i november). På våren, den första helgen i mars. Vid detta tillfälle träffar man även språkkoordinatorerna och ordföranden för de olika kommittéerna. Och såklart träffas man i anslutning till Council och konferensen på sommaren.

Det är alltid lika spännande att få vara med i dessa sammanhang och träffa kollegor i olika länder där vi kan dryfta TA tillsammans med allt vad det innebär.

Alla nationella föreningar kan ansöka om Outreach Programme, vilket görs vintern innan den kommande hösten. Informationen finns på EATAs hemsida: www.eatanews.org

Eleonore Lind

STAF’s 40-årsjubileum 29-31 mars i Hjo – anmäl din föreläsning!

Du är hjärtligt välkommen till STAF’s 40-års jubileum!

En helg där vi bjuder på workshops & föreläsningar, mingel med nya och gamla vänner, mat och festligheter. Detta vill du inte missa! Mer detaljerad information kommer snart.

Nu är det dags att anmäla om du vill hålla en föreläsning/workshop/presentation
(45 eller 90 min) och bidra till en intressant konferens!

Tema: Jag är OK – Du är OK – eller?
En utmaning i tider av oro och osäkerhet

Jubileet går av stapeln på Hotell Bellevue i Hjo – där STAF’s allra första styrelsemöte hölls 1979.

Maila Berit med rubrik på vad du vill presentera, senast 4 nov. berit@kulabodan.se

Så kul det ska bli! Varmt välkommen hälsar styrelsen!

Här hittar du inbjudan Inbjudan1b 40 år

Välkommen på höstmöte!

Hjärtligt välkommen till STAF´s höstmöte!

Vad vill du med ditt medlemskap i STAF?
Tycker du det är viktigt att föreningen lever vidare?
Varför då?

Kom till årets höstmöte och dela med dig av dina tankar.
Ibland behöver vi mötas på riktigt.
Ansikte mot ansikte.

Vi vill att årets höstmöte ska bli en möjlighet att träffas för att tillsammans hitta vägar för att utveckla och stärka föreningen.

Lördagen 17 november kl 11-17

samlas vi i SITA´s lokaler på Prästgårdsängen 5, Göteborg.

I styrelsen pågår mycket arbete för att vitalisera TA i hela Sverige. I dagsläget är mycket verksamhet koncentrerad till Göteborgsområdet. Det vill vi förändra. Du inbjudes därför till en interaktiv workshop om hur vi tillsammans kan skapa ett livaktigt TA liv i fler delar av landet. Just nu har det börjat ”mullra” i Malmöområdet. Kan vi få igång Stockholms-området också?

Eleonor Lind är vår representant i EATA´s council. Eleonor kommer under dagen dels att rapportera om sitt arbete inom council och dels att berätta om hur EATA fungerar organisatoriskt.

Vi bjuder på lunch.

Väl mött!
Berit Fahlén/Ordförande

Anmälan görs till Berit Fahlén, berit@kulabodan.se senast 10 november.

Vill man övernatta har vi ett specialpris på Hotell Örgryte på 695:- för ett enkelrum. Uppge SITA vid bokningstillfället för att få detta pris. Ni kontaktar dem på mail: info@hotelorgryte.se eller telefon 031-707 89 00

Rapport från STAFs representant i EATA om det europeiska arbetet

STAFs TA arbete i Europa

Som STAFs representant i EATA, European Association for Transactional Analysis har jag än en gång tillbringat tre intensiva dagar från den 30 juni till den 2 juli, med likasinnade från de övriga europeiska TA föreningarna. Vi arbetade tillsammans innan den årliga konferensen. I år var temat forskning och gick av stapeln i London. Sammanlagt var vi 33 personer, vilket är en ansenlig grupp. Tyvärr hade några deltagare som bor utanför Schengen som inte lyckats få visum till England i tid.

Under de tre arbetsdagarna tillbringade vi halva dagarna till att ta ställning till, diskutera och rösta på ett antal punkter som arbetsutskotten och ”styrelsen” (executive committee) hade arbetat med under året.

Varje år börjar mötet med presidentens rapport av de viktigaste händelserna under året. I år följdes detta av information om att flera i ”styrelsen” avgår då de suttit sina maximala perioder. Den sista dagen skulle flera nya representanter röstas in. De som avgick var EATAs president Krispijn Plettenberg som suttit sin mandatperiod och som ersattes av den nyvalda presidenten Peter Rudolph. Han kommer att ”gå bredvid” innan Krispijn slutligen avgår 2019. Peter är TSTA i counselling och har praktik och utbildningsinstitut i Oldenburg, Tyskland. Han har varit vice president och har nu ersatts av Sylvia Schachner från Österrike som är PTSTA i pedagogik. Sylvie Monin som varit vice president och en av de Schweiziska delegaterna avgick då hon suttit i två perioder. Presidenten kan endast sitta en 3-års period medan övriga i ”styrelsen” kan sitta två 3-års perioder. Hon ersattes av Joanna Januszewska från Polen som arbetar inom organisationsfältet. Slutligen avgick Oana Panescu, EATAs generalsekreterare som även hon, suttit i två 3-årsperioder och ersattes av AnnaMaria Cser från Ungerna som också arbetar inom organisationsfältet.

Under de senaste två åren har en grupp (s.k. Task Force) arbetat med EATAs organisatoriska upplägg och med vilka egenskaper och kunskaper som krävs av en EATA president. Peter Rudolph har lett denna grupp, som kom med sitt slutliga förslag, vilket röstades igenom med några justeringar. Diskussionen har bl.a. handlat om huruvida en EATA president måste vara TSTA eller PTSTA eller om denna kan ha vilken utbildning som helst. Åsikterna har gått isär och diskussionerna var tidvis intensiva innan omröstningen. Vissa har tyckt att en president ska ha den högsta möjliga examen inom TA för att ha trovärdighet och status medan andra tyckt att även utan den slutliga examen kan man ha de nödvändiga kunskaperna, egenskaperna och erfarenheten. Slutligen röstade man för att presidentan ska vara antingen TSTA eller PTSTA.

Annat som behandlades var EATAs ekonomi, som är god. Vi diskuterade hur vi på bästa sätt kan använda våra resurser så att det kommer EATAs medlemmar tillgodo. Nya idéer för hur detta kan ske är t.ex. att delegater ska få kraftigare reduktion av anmälningsavgiften till konferensen för att uppmuntra att de stannar på konferensen efter mötet. Även andra typer av bidrag finns att söka. Titta gärna på EATAs hemsida noga för att få en förståelse för hur EATA kan hjälp individuella medlemmar. Alla som är medlemmar i STAF är automatiskt medlemmar i EATA.

En annan arbetsgruppen (Task Force) har arbetat med att förbättra EATAs konferenser. De presenterade sitt förslag som mottogs väl och röstades igenom. Där klargjordes steg för steg hur man gör för att ansöka om att hålla en konferens och vem som ansvarar för vad i förberedelserna inför konferenser samt hur konferenser ska genomföras och utvärderas. Det är jag som hållit i denna grupp som eftersom jag är ansvarig för konferenser inom EATA. Detta kommer så småningom att presenteras på hemsidan.

Under dagarna redovisar alla arbetsgrupper för vad de åstadkommit under året samt vilka utmaningar som funnits och finns inför framtiden. Några av de gemensamma utmaningarna är hur man kan behålla medlemsantalet, samt öka det. Andra är hur vi kan komma i fas med andra utbildningarna inom fälten, organisation, pedagogik och counselling så att de är jämförbara med hur andra metodologier arbetar. Som det är nu, och utifrån kultur och historia, är det fältet psykoterapi som är riktlinjen för längd och innehåll. Just detta fält är speciellt då det är många nationella (och europeiska) lagar och förordningar som måste följas.

Såklart behandlas även den nya dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation). EATA kommer att söka juridisk hjälp för att undersöka hur detta påverkar oss.

Forskning
Konferensen i London var en forskningskonferens och vi ser att detta är ett område inom EATA som växer. Flera medlemmar driver aktivt att vi ska lägga större anslag på forskning. Och det har gjorts under de senaste åren. 2017 kom det in 9 ansökningar av vilka tre tilldelades medel. Inför 2018 är det fler ansökningar och fler som har accepterats. TDRC (Training Development and Research Committee) är den kommittén med ansvar för forskning och metodutveckling. De har tagit initiativ till en databas för TA-forskning som kommer att finnas tillgänglig på EATAs hemsida.

TDRC samordnar artiklarna för publicering i IJP (International Journal of Psychotherapy) som är European Association for Psychotherapys (EAP) journal. De kommer att tillägna TA ett helt nummer 2019 – ”TA in the 21st century”.

Många och animerade var diskussionerna som hölls om IJTARP (International Journal och Transactional Analysis Research and Practice). Det har varit många turer och missförstånd runt hur tidningen på nätet har och ska drivas, vem som ansvarar för vad etc. Allt är ännu inte löst och samtalen fortsätter.

Detta var endast några av de samtalspunkter som behandlades.

Nyutexaminerade transaktionsanalytiker
Sedan Berlin 2017 har det examinerats 265 CTA, 17 TSTA, 2 CTAT (Clinical Transactional Analysis Trainers), 1 TTA (Teachng Transactional Analyst) och 2 STA (Supervising Transactional Analyst) i Europa. Roligt att TA växer!

Om ni har fler frågor eller vill veta hur man kan få ekonomiskt stöd av EATA för studier, forskning eller konferenser, så hör gärna av er!

Bekanta er gärna med ETAs hemsida: www.eatanews.org

Eleonore Lind, Vice president i EATA
14 augusti 2018