Välkommen på vår- och årsmöte

Vi hälsar dig varmt välkommen till Vårmöte och ordinarie årsmöte!

Lördagen 28 mars 2020, kl: 11-16
Prästgårdsängen 5, Göteborg

Program
11:00 Välkomstfika
11:30 Forskning på agendan – hur arbetar vi vidare?
12:30 Lunch
13:30 Forskning – Planering och organisering av forskning inom STAF
14:45 Kaffe
15:00 Årsmöte
16:00 Avslutning

Anmälan görs till: berit@kulabodan.se

Välkomna!
Styrelsen i STAF

Region Öst bjuder in

Bildresultat för snödroppar

Nytt år och nya möjligheter!

Så ser vi det i region Öst, där vi startade upp året med en ny TA-träff.

Planen är att fortsättningsvis ha återkommande träffar 1-2 gånger per termin.
Vi märker att det finns ett stort intresse i regionen för att nätverka och lära av varandra. Både från de med lång TA-erfarenhet och från de som är mer nyutbildade.
Vi har beslutat att vi framöver kommer att ha en temaworkshop per träff där någon eller några tar på sig ansvaret för det aktuella temat.

Nästa tillfälle: 22 april kl 17.00-19.00.

Plats: Grev Turegatan 9A, vån 2. (Confidencas lokaler i Sturegallerian)

Temat: Nyheter inom relationell TA

Hjärtligt välkomna att delta på träffen!
Kia och Josefine

kia_elfstrom@hotmail.com och josefine.josefsson@telia.com