Välkommen på höstmöte!

Hjärtligt välkommen till STAFs höstmöte lördagen den 11 november i Göteborg

Tema för dagen: TA i utbildning och i skolan

I år får alla medlemmar ta med en vän som inte är medlem i STAF till höstmötet. Det är möjligt att delta på plats på Prästgårdsängen eller via Zoom.
Under dagen hålls ett antal korta föreläsningar och workshops om hur man kan använda transaktionsanalys i skolans värld och i utbildning.

Tid: 10.00 – 16.00
Plats: Prästgårdsängen 5 eller Zoom
Kostnad: 400 kr för att delta på plats, 475 kr för ickemedlemmar
250 kr för att delta via Zoom, 325 kr för ickemedlemmar

Dagen börjar med fika kl. 10.00 och kl. 11.00 drar vi igång med innehållet för dagen.

Program
11.00 STAFs ordförande Eva Mårlind presenterar STAF och TAs olika fält
11.15 Anette Johansson
12.00 Eleonore Lind; Så jobbar jag med rektorer och medarbetare i förskolan!
12.30 Eva Mårlind; Ett TA-perspektiv på arbete med andraspråkselever inom Vuxenutbildningen
13.00 Lunch STAF bjuder på lätt lunch.
13.45 Ulf Hedqvist; Erfarenheter, utifrån ett TA perspektiv, på arbete inom förskola och
skola
14.30 Samtal om hur vi kan öka kunskapen om TAs användning i skolans värld
16.00 Avslut

Anmäl dig senast 5 november till levasamtalsterapi@gmail.com

Varmt välkommen!
STAFs styrelse