Grundutbildning – 101

101 – KURS

Transaktionsanalys, TA, är en personlighetsteori och en metod för personlig utveckling och mellanmänsklig problemlösning. TA har länge använts över hela världen för att förstå och förbättra samspel och kommunikation människor emellan.

TA har särskilda tillämpningar inom psykoterapi, rådgivning, utbildning och organisationsutveckling. TA är ett utmärkt redskap både för ökad självinsikt och för professionell kompetensutveckling, som är användbart inom alla människovårdande yrken och även andra, som innehåller mänskliga kontakter och samspel.

101-kursen är en grundkurs i TA, som är godkänd av ITAA (International Transactional Analysis Association) och EATA (European Association for Transactional Analysis). Det innebär att den som leder en 101-kurs har behörighet som TA-lärare och att varje sådan kurs täcker ett av de internationella föreningarna fastställt innehåll. Kursplan, innehåll och lämplig litteratur presenteras i träningsmanualen, som kan laddas ner från EATA´s hemsida; www.eatanews.org

101-kursen presenterar alla TA:s grundbegrepp muntligt och med hjälp av övningar.

Jagtillstånd, transaktioner, uppmärksamhet, favoritkänslor, psykologiska spel och livsskript är några av de begrepp som tas upp på kursen. Efter genomgången kurs har man en god grund för att ta ställning till TA som teori och metod. Genomgången kurs är också en förutsättning för vidareutbildning i TA. Formella 101-kursintyg, som följer de internationella föreningarnas mall och är giltiga i alla anslutna länder, utfärdas. Kursen sträcker sig oftast över 2 hela dagar.