Nyhetsbrev

Nyhetsbrev april 2022

Våren står i full blom och bjuder på varma, soliga dagar. Vad händer i föreningen? På årsmötet i mars tackade vi Berit Fahlén för ett mycket gott jobb efter hennes två år som ordförande i STAF.

Styrelsen har enats om att arbeta med följande prioriterade områden under 2022: 

 • Autumn school, en konferens med fokus på Co-creative TA, 22-24/10 2022 i Göteborg
 • TA och missbruk
 • De regionala avdelningarna och arbetet där.

Vi ser mycket fram emot att få arrangera Autumn school, eftersom den under en tid skjutits fram på grund av Corona. Alla medlemmar är välkomna att delta och/eller hjälpa till att arrangera konferensen. Om du blir nyfiken på att veta mer om Autumn school, så har den en egen flik på hemsidan där all information kring konferensen finns.

Våra zoom-möten fortsätter. Vi ses varannan måndag en timme från kl.17. Alla är hjärtligt välkomna att delta då man kan och har lust. Inbjudan med innehåll på kommande träff skickas ut via mail. Träffarna börjar oftast med att någon inspirerar till reflektion genom att sätta fokus på något område inom TA, till exempel skript. Efter det är ordet fritt för alla att reflektera tillsammans.

I april höll Berit en 101-kurs och vi välkomnar de två deltagare som valt att vara medlemmar i STAF.

Har du tankar, idéer eller synpunkter är vi glada om du hör av dig!                              Eva Mårlind med styrelse

Nyhetsbrev december 2021

Hej alla medlemmar! Nu lackar det mot jul och vi kan snart summera detta året. Under hösten har vi träffats på zoom varannan måndag. Det är inspirerande, engagerande och härligt att se kollegorna. Höstkonferensen behövde skala ner i omfattning då deltagarantalet blev för litet för att kunna göras på Hotell Panorama. Vi flyttade till SITA´s lokaler på Prästgårdsängen, vilket gav en mer intim och gemytlig atmosfär. Programmet fick stuvas om men blev slutligen mycket givande och uppskattat. Fredagen inleddes med ”Runda bordet samtal” om den svenska missbruksvården då – nu – framtiden. Mycket informativt och som gav mersmak att fortsätta arbetet med att hitta former att arbeta med TA inom missbruksvården som passar i det nuvarande läget. Kommande måndags zoom-möte följde upp och fortsatte diskussionerna. Kommande måndag, 13/12, blir det återigen en uppföljning på zoom och vidare diskussioner i temat. Passa på att komma och dela erfarenheter! Fredagskvällen avrundades med mingel. Höstkonferensen hade som den röda tråden ”Skam” i olika workshops och föreläsningar. Mycket intressant, lärorikt och givande för oss som var där. Lördagskvällen avslutade konferensen med en gemensam middag. Det var så roligt att äntligen få ses igen IRL. Träffas, ”tjöta” och njuta av att äntligen få ses! Hoppas det är möjligt att ses på STAF´s årsmöte nästa år! Önskar er alla ett gott slut och ett gott nytt år!

Berit Fahlén Ordförande/STAF med styrelse

Nyhetsbrev juni 2021

Hej på er! Nu är sommaren äntligen här. Vi kan summera 11 zoom träffar under våren. Det har känts givande och härligt att träffa nya och gamla TA kollegor hela våren. Strukturen med att en person håller ett kortare (10 min) eller längre (20 min) intro har lyft träffarna ytterligare. Titta gärna in på vår hemsida för att titta på inspelningar av dessa intron. Vi kommer att fortsätta med samma struktur under hösten, dvs. måndagar varannan vecka kl.17-18! Vi börjar måndagen 6 september! Nu vill vi ha in vilka av er som vill hålla ett kortare eller längre intro. Meddela tema och önskat datum! Du kan utgå från innehållet i 101:an om du inte har inspiration till annat tema!

Höstmötet 19-21 november håller på att planeras. Vi kommer förutom ett konferensprogram på lördagen, även att skapa ett ”rundabordet”-samtal eller panel omkring TA och missbruksvård. Inom Sverige har vi en unik kompetens och erfarenhet av missbruksvård. Hur kan vi, under de rådande förutsättningarna som finns i dagsläget, ta vara på dessa kunskaper och hitta nya vägar att arbeta med missbruk i framtiden? Fokus ”Då – nu – framtid för TA i den svenska missbruksvården”. Det skulle vara enormt givande om många av er med erfarenhet av missbruksvård kan komma till ett fördjupat och förhoppningsvis nyskapande samtal. Vi tycker detta är oerhört angeläget och har därför utökat programmet genom att vi på söndag mellan kl.9-12 ägnar oss åt dessa frågeställningar.

Nu vill vi önska er en riktigt sköööön sommar med många fina samtal och möten IRL!

Berit Fahlén med styrelse

Nyhetsbrev april 2021
Hej på er!
Äntligen är våren här! Njuter av varma, soliga dagar!
Vad händer i föreningen?
Årsmötet gästades av vår italienska kollega Ulrika Widén som berättade om sina
olika verksamheter. Hon arbetar bl.a. med barn och äldre tillsammans i projekt.
Hon jobbar mycket med bild. Mycket inspirerande.
Våra zoom möten fortsätter. Vi ses varannan måndag en timme från kl.17.
Alla är hjärtligt välkomna att delta då man kan och har lust. I måndags var det
Thomas Ohlsson som berättade om Homo Psychicus och Affektteori under ca
20 minuter. Därefter diskuterade vi utifrån våra reflektioner, frågor och
erfarenheter. Detta möte har spelats in och kommer att ses på vår hemsida.
Hoppas ni har uppmärksammat mailet med länken till en gratis digital 101:a.
Vi planerar ett höstmöte med en minikonferens.
Save the date 19-21 november. Mer info kommer.
Prioriterade områden för styrelsen under kommande år kommer att vara:

  • Fortsatt arbete med hemsida och sociala medier
  • Fortsatt arbete med att spela in korta informativa filmer
  • Fortsatt arbete med att uppmuntra medlemmar att skriva om TA
  • Utreda möjligheter att få TA legitimationsgrundande

  Har du tankar, idéer eller synpunkter är vi glada om du hör av dig!

  Berit Fahlén med styrelse

  Nyhetsbrev december 2020
  Hej alla medlemmar!
  Så har snart även denna höst passerat. Vad fort det har gått.
  Vi har nog alla kämpat på för att få det att fungera trots pandemi. För en del är
  de ekonomiska konsekvenserna av minskat arbete kännbara och oroande, och
  för andra har den fysiska distanseringen varit det svåraste. Att inte ha ett
  fungerande socialt liv och kunna träffa sin familj gör livet tristare.
  Inom STAF har vi fortsatt med våra zoom-träffar. Nu måndagar varannan vecka.
  Innan december är slut kommer vi att ha träffats 7 gånger under hösten. Totalt
  alltså 18 gånger från mars till december. På ett sätt ett betydligt livligare
  föreningsliv än vad vi brukar ha. Vi har skrivit om TA, diskuterat TA, politik,
  tjötat och ”hängt”. Högt och lågt. Ibland har vi varit många och ibland bara
  några få. ALLA är hjärtligt välkomna att besöka vårt zoom-rum.
  Nästa träff blir 11 januari kl.17.
  Det blev tyvärr inget höstmöte IRL. I stället träffades vi på zoom. Tema var att
  fortsätt vårt arbete med forskning inom TA. Några av oss har därefter träffats
  för att arbeta vidare med de uppkomna temana.
  Ett tema har varit att undersöka om vi har kontakter i de svenska universiteten
  som skulle kunna vara intresserade av göra en studie/forskning kopplat till TA.
  Finns det någon av våra medlemmar som har någon sådan kontakt är vi
  tacksamma om du/ni kan kontakta mig.

  Intresse av att göra egna mindre forskningsstudier finns också. Som
  gemensamt projekt kommer vi att analysera och jämföra TA med andra teorier
  och metoder. Vi börjar med KBT, DBT, NLP och MI. Vill fler haka på är du
  välkommen!
  Önskar er alla ett gott slut och ett gott nytt år!
  Berit Fahlén
  Ordförande/STAF med styrelse