Homo Psychicus och affektteori

Varannan vecka träffas alla intresserade medlemmar på Zoom för samtal om olika teman. Denna vecka spelade vi in när Thomas Ohlsson presenterade sina tankar om Homo Psychicus och affektteori med efterföljande samtal om TA i ljuset av detta. En intressant timme!

Välkommen till årsmöte

Vi hälsar dig varmt välkommen till ordinarie årsmöte

Lördagen 27 mars 2021 kl: 11-13

I år har vi i styrelsen gjort bedömningen att vi även i år, pga pandemin, kommer att hålla årsmötet via zoom länk. Länk har skickats ut till alla medlemmar. Saknar du den, kontakta berit@kulabodan.se

Efter att årsmötet är avklarat har vi den stora glädjen att hälsa Ulrika Widén välkommen att delta via länk från Milano.

Ulrika är PTSTA inom councelling. Hon är dessutom utbildad psykolog och har terapigrupper med olika typer av konstnärliga inriktningar. En kvinna med många kompetenser!

På vår träff håller Ulrika ingen regelrätt föreläsning eller workshop, men berättar gärna om sina olika verksamheter och hur det är att arbeta i Italien.

Besök henne gärna på hemsidan www.versoitaca.it/en/ inför träffen så att ni är laddade med frågor.

Välkomna!

Styrelsen i STAF

Inbjudan från rumänska TA-föreningen

I am contacting you as a member of ARAT – Romanian Association of Transactional Analysis. Currently we are preparing the Conference: To be or not to be… in contact. Relationship with self and others which will be held from 23th to 25th of October 2020. It is a special event because this year we are going to celebrate 20 years of our Association in Romania!

Due to the ongoing pandemic situation the Preconference and Conference are going to be online. Because of that we would like to invite you to our event and also ask you to share the information about the Conference within your community.

The Conference itself will be held in Romanian however the Preconference event will be only in English. We have invited two special guests who are going to share with us their knowledge on 23.10.2020:

Ray Little (CTA-P, UKCP psychotherapist & supervisor)

To be or not to be in contact? Engaging in schizoid compromise

Short description: In this workshop we will examine descriptions of the schizoid’s experience and personality, their need and fear of contact, their tendency to withdraw to protect themselves, and the compromises they make in life. We will also examine the therapeutic implications of working with it.

Sari van Poelje (TSTA-O)

Trust and democratic leadership in organizations

Short description: The purpose of the workshop is to develop trust and democratic leadership in your organization.

Objectives:
· Understand the difference between autocratic and democratic leadership
· Understand the steps to maintain democratic leadership in the organizations
· Learn about some tools to build trust

The event’s cost:
(ARAT Members, students) or Non-Members

Conference: (300 RON), 350 RON

Preconference: (200 RON), 250 RON

Preconference & Conference: (450 RON), 550 RON

In case of any questions, please do not hesitate to contact us directly.

Website: http://conferinta2020.arat.ro/

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/events/353148742388917/

Best regards,

Martyna Lebioda
Asociatia Romana de Analiza Tranzactionala