Rapport från det digitala Council-mötet i EATA 11-13 juli 2020

Äntligen var vi igång med detta intressanta experiment! Vi var 44 närvarande, delegater, ordförande i arbetsutskott och inkommande delegater. Härligt att ses, men samtidigt underligt att sitta vid en skärm och inte kunna ge varandra en kram och utbyta de där små, men så ovärderliga kommentarerna, -Hur är det? -Tog det långt tid att ta sig hit?
-Vad har hänt hos er under våren? etc. Att checka in gick ovanligt snabbt.

Detta var min sista träff. Jag har medverkat sedan 2015 när vi var i Rom på forsknings-konferens. STAFs inkommande delegat är Anette Johansson.

Jag och Anette satt hela lördagen tillsammans på institutet i Göteborg. Det underlättade för mig att kunna dela med mig av information om delegater och processer. Innan dess hade Anette fått all information relevant för mötet, ca 30 olika dokument.

Trots svårigheter att samtala digitalt, eftersom endast en person kan tala åt gången, blev det ett lugnare möte, eftersom de som inte talar har ljudet på sin dator avstängt. Det som verkligen är svårt att uppnå är de intima samtalen. Dessutom svårare att kunna stötta varandra när det hettar till.

Under dagarna avhandlade vitt skilda ämnen. Här är några av dem:

Information om den inställda världskonferensen i Birmingham. Med anledning av Covid-19-pandemin beslutade ITAA (International Transactional Analysis Association), tillsammans med de samarbetande föreningarna EATA, UKATA (United Kingdom Association for Transactional Analysis, en av de engelska föreningarna), FTAA, IARTA (The international Association of Relational Transactional Analys), att ställa in konferensen. Mer ingående information kan fås på www.eatanews.org För att organisera och hantera ekonomin för konferensen hade ett aktiebolag skapats. Detta har gått i konkurs och det kommer att ta minst ett-två år innan allt har löst sig genom konkursförvaltaren. All information som EATA kan ge kommer att läggas ut löpande på hemsidan och redovisas i nyhetsbrev.

Hur bevarar man konfidentialiteten under arbetet i Council? En delikat och ibland svårhanterlig fråga. Varje gång vi förmedlar information förvanskas den. Inom TA kallar vi detta referensramen. Delegater behöver ofta samråda med sina föreningar innan de röstar. För att skydda delegater och andra, samtidigt som man ger tillåtelse till en öppenhet, behövs riktlinjer för vad och hur man för information vidare. Detta så att vi kan vara kraftfulla i arbetet med TA. EATA har förtydligat hur vi ska handskas med konfidentialiteten. Detta arbete har jag gjort tillsammans med Peter Rudolph.

Rapporter från styrelsen och arbetsutskotten, kassören, etikrådgivare och redaktör för nyhetsbrevet PTSC (Professional Training Standards Committee) har arbetat med att färdigställa den nya handboken samt att hantera allt det jobb som inställda examen innebär. Likaså COC (Committee of Certification) som också lagt mycket tid åt att utveckla digitala examina. Där är vi inte riktigt ännu. TDRC (Theory Development and Research Committee) jobbar vidare med den Randomised Control Study, vilket kommer att ta tre år totalt. ECC (European Connection Committee) har utvecklat sin verksamhet till att också omfatta stöd till översättning av artiklar samt tagit bort stödet till långa utbildningar. CC (Communication Committee) har utvecklat den nya hemsidan samt intranätet och påbörjat arbetet med en app som ska kunna användas till bl.a. konferenser. Man ska kunna boka och följa konferenser och workshops samt göra utvärderingar för att nämna några av funktionerna.

ALMATA är en ny medlemsförening i EATA. Föreningen är en av de två TA-föreningarna i Kazakstan. Dessa föreningar har fått möjlighet att bli en del av EATA eftersom en del av landet ligger i Europa. Detta är dock den sista föreningen som kommer att få ingå från ett land utanför Europa (som har sin största del utanför Europa). Vi har haft en projektgrupp som har fördjupat sig i hur man kan ansluta föreningar från länder utanför Europa. De redovisade sitt resultat och vi röstade på olika förslag. Majoriteten valde att inte tillåta fler föreningar från utanför Europa i dagsläget, eftersom anslutnings-processen är alltför omfattande och komplicerad.

Information från olika projekt:
Att vara EATAs ordförande är ett tidskrävande arbete som kräver eftertanke att förstå och sätta sig in i. Därför kom ordförande med ett förslag om att man ska kunna förlänga detta mandat med ytterligare en period. Mandatet förlängs genom omröstning i Council. Om ordförande, mot förmodan visar sig vara inkompetent eller handla oetiskt på något sätt, kan Council avsätta hen. Detta regleras noga. Röstningen var positiv och detta blev möjligt.

Council beslutade att avslut allt samarbete med IJTARP, International Journal of Transactional Analysis Research and Practice definitivt. Detta efter den organisatoriska anklagelsen och påföljande skiljedomsförfarande angående IJTARP, som avslutades i höstas. Konflikten mellan IJTARPS redaktör och styrelsen har pågått sedan 2017. I det slutgiltiga dokumentet uppmanades EATA att förbättra hanteringen av dokument, beslut och protokoll samt att professionalisera EATA. Även redaktören fick ett antal ålägganden. Mer information i EATAs nyhetsbrev, nr 127.

Mellan träffarna i Council behöver vi ibland ta snabbare beslut i olika frågor. Vi kan rösta digitalt, men beslutade först nu hur detta ska gå till. Vi kommer att öka den digitala användningen av detta sätt att rösta.

Delegaten från Spanien berättade om den prekära situationen TA-psykoterapi har där. Liknande situation delas av många länder, där regeringar inte erkänner TA som en psykoterapi-inriktning. En projektgrupp startades för att gå vidare i frågan.

EATA delade i år ut en guldmedalj till Marco Mazetti och en silvermedalj till Lisl och Norbert Berggold. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet från EATA, nr 128.

För att kunna samla, bevara och ha lätt tillgång till beslut, protokoll och projektarbete, arbetar EATA med sitt s.k. ”Memory project”. Det innebär att vi digitaliserar allt relevant material så att vi kan komma åt det när vi behöver. Under de senaste året har EC påbörjat detta arbete med att samla alla EATAs nuvarande och gamla dokument digitalt, så att vi alltid kan ha tillgång till dem under arbetet. T.ex. under Council när det är frågor om gamla beslut och protokoll. Dessa ligger på det nya intranätet som alla har tillgång till. Givetvis med olika typer av behörighet.

Så var våra dagar tillsammans i Council 2020 till ända. Ett svårt sätt att mötas. Många med olika ingångar och åsikter från England i väster till Kazakstan i öster, från Sverige och Finland i norr till Turkiet och Italien i söder. Olika kulturer som samarbetade och ibland krockade. Ibland gick arbetet smidigt, vid andra tillfällen hade vi svårt att förstå varandra med anledning av kultur-, kön- och generationskrockar och såklart språket. En del hade god vana av att arbeta digitalt, för andra var det nytt. Kanske var det ändå bättre än att inte träffas alls. Men många av oss vill inte göra om det igen på detta sätt. De allra flesta arbetade respektfullt under dagarna, med hänsyn till tid och tema, några hade svårt att hålla sig till dessa ramar och försökte gång på gång störa samtalen. Allt rattades dock utmärkt av Leilani Mitchell och hennes digitala team, ett stort tack till er alla. Och lycka till Anette med det kommande spännande arbetet!

Eleonore Lind 14 juli 2020

Rapport från marsmöte i EATA i Wien

När vi träffades i Wien var det början till coronatider och ännu inte helt tydligt vad som skulle hända, bara någon vecka senare. Vi var inbjudna av vice presidenten Sylvia Schaffner som bor och arbetar i Wien. Hennes stad, som hon stolt visade upp.

Nästan alla lyckades komma till mötet. Några hade reseförbud av sina arbetsgivare och valde att vara med digitalt istället, vilket fungerade bra. Det var nog första gången vi, som transaktionsanalytiker, valde att inte ge varandra kramar eller att ta i hand. För många en svår uppgift. Men eftersom vi kommer från alla Europas länder var detta nog en bra åtgärd.

Varför träffas vi i mars?
I mars träffas alla kommittéer, både tillsammans och separat. Det är en möjlighet att fördjupa diskussionerna och att också samtala i tvärgrupper. Dessutom träffas de som arbetar som ”language co-ordinators”, vilket är enda gången på året som det sker. Det är härligt att också träffas på riktigt och inte bara digitalt! Torsdag och fredag arbetade kommittéerna för högtryck med examinationer, handbok, utveckling av TA, marknadsföring och mycket, mycket mer. Allt som dyker upp under året och som man behöver samtala om. EATA har en ny hemsida: www.eatanews.org som behöver utvecklas och förbättras. Dessutom har vi nu ett intranät, vilket vi i framtiden ska arbeta med och där vi ska samla alla våra dokument. Tanken är att vi på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till dokument och protokoll, för att se tidigare beslut med vilket datum.

På kvällarna prövade vi det traditionella österrikiska köket tillsamman med en öl eller ett svalt gott vin från regionen. Det är alltid trevligt att träffas och få utbyta tankar och åsikter och att utveckla EATA inför en föränderlig framtid. Nu när jag tänker tillbaka tre veckor, till vårt möte, inser jag att förändringen har varit katastrofal, i ordets rätta bemärkelse. Jag är glad att vi har tillgång till internet med dess utveckling, som gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete på ett bra sätt.

Under de kommande veckorna kommer vi att ta beslut om hur vi ska göra inför sommarens träff och konferens. Men som vi alla vet, så förändras förutsättningarna dag för dag. Ta hand om er!

Eleonore Lind 27/3 2020

Submission from EAP to the European Commission about the Profession ”Psychotherapist”

For the attention of the European Commission:

Submission for a Common Training Framework
for the Profession of “Psychotherapist”

This paper has been written on behalf of the Board of the European Association for Psychotherapy (EAP) for presentation to the European Commission by:

Patricia Hunt
President Elect of the European Association for Psychotherapy

in association with:
Professor Theodorus Koutroubas
Professor Nevena Calovska
Anne Colgan
Renata Mizerska
Ivana Slavkovic, EAP Registrar

www.europsyche.org

Read the paper here: Submission from EAP to the European Commission 2020

Report from EAP Board meetings in Vienna, 19-22 February 2020

Dear President, dear members of Executive,

In 2018 the European Association for Psychotherapy submitted the Psychotherapy Act to the EUROPEAN COMMISSION in order to gain recognition of the professional status of Psychotherapist.

I recommend that we have this document in pdf. file in EATA web site so that our members could see it.

Further steps of EAP are to submit the Common Training Framework for the Profession of Psychotherapist.

Please find enclosed this document that President elect of EAP Miss Pat Hunt created with working group for submission to the European Commission.  It is a long document of 40 pages.

I propose this document to be sent to Chairs of Committees of EATA and to Delegates.

If they have comments that they wish to make, I ask them kindly to send them directly to me to my e-mail address, I will assemble the comments of EATA and deliver them to Miss Hunt.

Many countries still struggle to prove the scientific validity of psychotherapy in their countries.

We had a recent situation in Spain where our colleagues asked and got the support of EAP.

The recommendation of the Chair of Research committee in EAP is that every association has the list of scientific publications on their web site. Such list is necessary for representatives of the National association when they assert the rights of psychotherapists in front of the Governments in their countries. This issue also has to be considered in TDRC and Communication committee of EATA which can collaborate in this matter.

The recommendation of the Vision and strategy group of EAP was that such list of scientific publications has to be a requirement in the answers to 15 questions that each modality has to submit to EAP in order to be accepted in EAP.

EAP pays special attention to social projects that demonstrate how psychotherapy can help people in crisis. In regard to that EAP created a working group for refugees. The result of their work was the 1st EAP conference for refugees that will be held in Pristina/Kosovo from 17th to 18th October 2020. Please find enclosed programme.

In order to inform all members about news in theory and practice in psychotherapy, EAP made decision that International Journal for Psychotherapy will be delivered in PDF file to all associations of EAP.

EAP will define requirements for getting the EAP Certificate for Supervision. With regard to that I need the pdf file from PTSC committee about EATA’s requirements for Supervisors, to deliver it to EATA Executive in order our standards to be included in EAP standards.

EAP discussed that each association has to pay attention to rules about training and certification, and that they should be democratically discussed and accepted by the relevant bodies. These rules should not question status that members already got by their certification. It is important to understand that CPD / Continuing professional Development which EAP defined that has to be 50 hours per year / have no defined topics. Content is chosen by professionals in regard to their professional interests and responsibility among forms that are in EAP list / courses, supervision, conferences, activities in associations, courses for trainers & supervisors/. EAP accepted that 20% of CPD could also be personal therapy.

EAP will vote in October 2020 for two amendments of Strasbourg declaration in psychotherapy:

1.Psychotherapy can be achieved through Academic education.

2. EAP psychotherapy modality cannot be copyright protected.

Since these changes can influence the work of psychotherapists and trainers in psychotherapy I need the opinion of Executive about EATA’s position. I recommend final decision about this matter to be voted by the EATA Council.

Marina Banic,

EATA Representative in EAP