Allmänt

Utbildning och handledning
Att utbilda sig ordentligt i transaktionsanalys brukar vara en lönsam investering. Teorin har stort förklaringsvärde och är mycket användbar, eftersom den är pedagogiskt utformad och klargör sambanden mellan psykiska krafter, kommunikation och beteende. Detta sätt att bygga broar mellan det konkreta och det abstrakta, det svåra och det enkla, är utmärkande för transaktionsanalysen.

Utbildningsnivåer
För att betraktas som formellt godkända, måste TA-utbildningar på alla nivåer ledas av lärare och handledare med de utbildningar i TA som ITAA och EATA, dvs de internationella och europeiska TA-föreningarna, föreskriver.

Introduktion: Grundkurs i Transaktionsanalys, s.k. TA 101.

Vidareutbildning:
Denna kräver genomgången 101 och sker i någon av följande former:

  1. Grupp inriktad på att fördjupa och bredda TA-kunskaperna utan att avsluta med examen.
  2. Grupp inriktad på att fördjupa och bredda, men också på examen för att bli internationellt godkänd transaktionanalytiker (CTA) efter 3 – 5 år .
  3. Kombinationsgrupp som med deltagare som antingen är inriktade på examen eller bara generell TA-fördjupning.
  4. Grupp med obligatorisk studiegång inriktad på examinationer i flera steg , där varje nivå ger egen auktorisation och kan byggas på till nästa.

Avancerad vidareutbildning : Målgrupp här personer med CTA-examen som önskar ta handledar- och/eller lärarexamen i tranaktionsanalys (TSTA). Dessa seminarier med inbyggd handledning är emellertid också öppna för transaktionsanalytiker på CTA-nivå, som enbart vill vidareutveckla TA-kunnande och hålla det levande.

Mer information om de olika utbildningarna
Klicka på länkarna nedan för att se ytterligare information om de olika utbildningarna!
TA 101
CTA

Utbildningsinstitut
Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA, erbjuder allt från 2-dagars introduktionskurs till avancerade utbildningar som leder till den internationella CTA examen.

Lärarna har högsta behörighet inom psykoterapiområdet enligt transaktionsanalysens internationella utbildnings-system som Teaching and Supervising Transactional Analyst (TSTA-p) och Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst (PTSTA-p) utifrån den Europeiska TA föreningen EATA och den internationella TA föreningen ITAA.

Kurslokalen är i centrala Göteborg på Prästgårdsängen 5, 412 71 Göteborg.
För mer info se www.transaktionsanalys.nu

Kontaktuppgifter till behöriga lärare i STAF:
TSTA = Teaching and Supervising Transactional Analyst
PTSTA = Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst
-P = inom fältet psykoterapi
-O = inom fältet organisation