Existentiella positioner

Sigge Persson på SITA ger en kort beskrivning av existentiella positioner: grundläggande attityder som en person intar då hen värderar det hen ser som väsentligt hos sig själv och andra.

EATA-konferens online 16-17 juli

EATA Conference 16-17 July:
Theory Development & Research
Developing Autonomy and Resilience 

Ta chansen att vara med online på konferens i sommar!
Forskning och teoriutveckling i fokus med Graeme Summers, Keith Tudor och Laura Bastianelli som keynote speakers.
Ett fullmatat program för endast 105€!

Läs mer här: https://eataconference.org/