Rapport från EATA-konferensen i Rom

EATA (European Association for Transactional Analysis) Counsil meeting in Rom 4–6 juli 2015, Rapport från Eleonore Lind, Sveriges representant.

Som transaktionsanalytiker är man del av en världsomspännande organisation och har kollegor och vänner i alla världsdelar. Detta var första gången jag deltog som svensk representant i EATAs counsil meeting. Jag visste inte vad jag kunde förvänta mig! Visserligen har jag gedigen erfarenhet av internationella organisationer, men varje sammanslutning är unik, med sin kultur och sätt att göra saker på.

Jag anlände en dag tidigare för att acklimatisera mig och det behövde jag verkligen. Rom var oerhört hett – varmaste juli på 80 år! Snabbt hittade jag hotellet och kunde installera mig. Redan kvällen innan vi började var det en samling för nya delegater. Det var trevligt att träffas under avslappnade former innan tre dagars arbete påbörjades.

Första dagen började med en presentation av alla deltagare. Varje land i Europa som har en nationell organisation skickar deltagare. Totalt är 35 organisationer från 23 länder medlemmar. Vissa länder har flera transaktionsanalytiska intresseorganisationer och kan då skicka en för varje organisation, till exempel Italien. Andra länder har väldigt många medlemmar och har då möjlighet att skicka mer än en person, till exempel Holland och Tyskland. Norden representerades av delegater från Sverige, Norge och Finland. Det finns inga nationella organisationer i Danmark eller på Island.

Andra dagen ägnades åt arbete i de olika kommittéerna. Eftersom det var min första gång gick jag runt i de olika kommittéerna för att bekanta mig med deras arbete. Man har en policy att det inte ska finnas mer än sex personer i varje kommitté. Detta innebar att jag inte kunde sälla mig till två av de fyra kommittéerna eftersom de redan var fulla. Det finns ett antal kommittéer. Dessa är: TAs teoriutveckling och forskningskommittén (TA Theory Development and Research Comittee), utbildning och examinationskommittén (Professional Training Standards Comittee), kommmunikationskommittén (Communications Comittee) och den Europeiska kontakt kommittén (European Connection Comittee).

Det var forskningskommittén som anordnade denna stora konferens, ”Beyond limits: Verifying the Development of TA Theory through Research”. Jag deltog länge i kommunikationskommittén och den europeiska kontaktkommittén för att bekanta mig med arbetet och för att välja vilken jag ville tillhöra. Slutligen bestämde jag mig för den europeiska kontakt kommittén. Delvis för att den bestod av endast en ordförande och behövde fler medlemmar, men också för att jag såg att denna kommitté har stora utvecklingsmöjligheter. Vi tre nya delegater anslöt oss alla till denna kommitté. Under dagen medverkade vi till att besluta om stöd till nationella organisationer i framför allt utbildningsarbete och i att anordna Summer Schools i TA. Vi som nu är nya medlemmar bestämde tillsammans med ordförande att utveckla kommittén för att stödja utvecklingsarbetet mellan nationella organisationer och för att stödja nya nationella
organisationer i sitt arbete med utbildning. Vi talade även om andra initiativ för att öka samarbetet över gränserna och för att öka kompetensen över hela Europa.

Dag tre ägnades delvis åt etik. Robin Hobbs som är etisk rådgivare åt EATA presenterade en gedigen handlingsplan på hur man ska hantera konflikter och meningsskiljaktigheter mellan medlemmar och inom styrelsen. Den innehåller även en handlingsplan för hur nationella organisation kan hantera etiska dilemma som emellanåt dyker upp. Detta arbete fortskrider med att utveckla stödet för de nationella organisationer att ta fram regler för hur man hanterar klagomål, utforma riktlinjer för EATAs Membership Task Force, strukturera en expertgrupp för etisk granskning och diskutera hur man kan förbättra bedömningen av TSTA examens etiska del. Vi hade bra diskussioner i ämnet. Jag kommer i framtiden att vara Robins Hobbs stöd i detta arbete.

Avslutningsvis valdes ny kassör och ny president och de avgående delegaterna samt kassör Peter Eichenauer och president Marco Mazetti avtackades.

Efter dessa tre dagar väntade en dag med förberedelser inför examinationer följt av en lång dag med examinationer. 34 personer skulle examineras till CTA inom ett av de fyra områdena, psykoterapi, counselling, pedagogik eller organisation. Och vi var många som skulle sitta i en examensboard. Själv genomförde jag tre examinationer på en dag. Det var en start med examinationer som heter duga. Men allra först på examensdagen, klockan 08.30 på morgonen tog Berit Fahlén, utbildad på Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA sin CTA examen. Vi har nu i Sverige en helt nyutexaminerad Certifierad Transaktionsanalytiker i psykoterapi – grattis Berit!

Nu börjar förberedelserna inför nästa års konferens i Geneve, Schweiz den 7 – 9 juli 2016. Då firas att EATA funnits i 40 år. Temat för konferenser blir ”Identity, Integration, Discrimination, Boundaries. Hjärtligt välkomna! Och håll er uppdaterade på STAFs hemsida: www.transaktionsanalys.se och på EATAs hemsida: www.eatanews.org

EATA Conference in Rome 2015

We are delighted to invite you to our 1st Theory Development and Research Conference
organized by EATA with all the Italian Associations (AIAT, AUXIMON, CPAT, IANTI,
IAT, IRPIR, SIMPAT).

Beyond the limits: verifying the development of TA theory through research” is the
topic of the Conference that will be held in Rome at Marriott Park Hotel, on 9th, 10th
and 11th, July 2015.

The conference intends to be a meaningful opportunity for exchange, providing a forum
to reflect on the state of the art of TA theory and practice, on its current stage of development, on its strengths, as well as on the directions and areas that can be explored in-depth through research in the future.

Conference Theme:
The conference will be an opportunity to support the development of Transactional Analysis theory, also in connection with other theories, it will also be an opportunity to promote and encourage Transactional Analysis’s research in different fields of application: clinical, counselling, educational and organizational.

The conference intends to be a meaningful opportunity for exchange in providing a forum to reflect on the state of the art of TA theory, on its current stage of development, on its strengths, as well as on the directions and areas that can be explored in-depth through research in the future.

The presentation of experiences and projects will be, at the same time, an opportunity to learn, share and explore methods, tools and different directions of research in Transactional Analysis. Research means both stimulus and resource for “doing” theory.

We are looking forward to meeting you in Rome next July!

Read more at the conference site here

Ekonomiskt bidrag från EATA

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar på denna möjlighet!

Som medlem i STAF kan du som har någon form av tränings/utbildningskontrakt ansöka om ekonomiskt bistånd från EATA.

Du kan ansöka om bidrag för resor och uppehälle till workshops eller handledning utomlands. Du kan också ansöka om bidrag för att delta på någon av EATA:s konferenser.

I början av juli 2015 anordnar exempelvis EATA konferens utanför Rom.

Gå in på EATA:s hemsida www.eatanews.org. Under rubriken ”comittees” hittar du ”bursaries”. Där står tydligt hur du gör. Här finns en direktlänk dit.
Din ansökan ska undertecknas av din lärare/ sponsor samt av STAF:s ordförande. De ska även skriva en kort rekommendation.

Vänliga hälsningar från styrelsen