EATA Council 2019 i Cherkasy, Ukraina – en kort rapport

Som alltid ser jag fram emot att träffa engagerade kollegor från andra länder. I år i Cherkasy söder om Kiev. En universitetsstad som jag och den f.d. Presidenten i EATA besökte i oktober förra året för att sondera möjligheten att ha både council och konferens där. Efter noggrant övervägande beslutade vi oss för att detta skulle fungera. Så även om det i år var det lite bökigare än vad det brukar vara att ta sig till vår destination, var det en trevlig och prisvärd destination. Kiev är huvudstad i Ukraina och Cherkassy ligger ca 20 mil söderut. Vägen är rak och följer floden Dniepr men är dåligt underhållen och med endast en fil i var riktning. För att underlätta för våra deltagare
anordnade vi transport till och från flygplatserna i Kiev.

När jag anlände till Ukraina, fredagen den 28 juni var det varmt och vackert i Cherkasy. EATAs delegater sitter i council i fyra år så det är alltid någon som avgår och andra som tillträder varje år. Även i år hade vi ett antal nytillträdda delegater som introducerades till styrelsen över en god middag. Mat och gott sällskap underlättar i att känna sig välkomnad.

Council hölls i universitets psykologiska institution. En gammal byggnad med fantastiskt
parkettgolv och en imponerande trappa som ledde oss upp till vårt rum. Glada tillrop och många kramar började lördagsmorgonen. Efter storgrupp introduktion samlades vi i mindre grupper med samordnaren för varje landsgrupp. Som vice president är jag ansvarig för en grupp med ca 6 delegater. Det är alltid gott att prata i en mindre grupp innan man vill säga det som känns viktigt i en stora gruppen. Det ger också tillfälle för alla att dela med sig av det som är aktuellt, både angående den nationella föreningen, men också egna tankar och känslor och förväntning. Det stillar delegaternas oro och vi kan återknyta kontakten. För många hade det varit ett äventyr att bara ta sig till Cherkasy.

Efter lunch jobbar alla EATAs kommittéerna var för sig och de nya delegaterna besöker dem för att hitta den kommitté som man skulle vilja ingå i, utifrån eget tycke, önskemål och behov från kommittéen. Till exempel har vissa kommittéer ett kriterium att medlemmarna måste vara TSTA eller PTSTA.

TAlent, ”Fun and Belonging” – för att synliggöra delegaternas talanger utanför TA!
Lördagskvällen ägnades åt social samvaro. Efter förra årets council beslutade EC (Executive Committee, styrelsen) att vi ska bjuda in delegaterna till en social kväll efter första dagens arbete. En inbjudan att dela med sig av något man kan och tycker om utanför TA-världen som en sång, ett musikstycke, en låt, en dikt, en dans, en övning eller något annat. Innan kvällen började hade vi endast fått in några enstaka förslag. Det hela hade varit mitt initiativ och jag hade åtagit mig att vara konferencier för kvällen. Jag började bli orolig och hade förberett ett antal övningar, och historier
ifall vi inte skulle vara många som ville dela med sig. Jag hade inte behövt oroa mig! Efter en öppningsbuffé med god mat och ett glas vin, körde vi igång. Många ville ”uppträda”, den ena efter den andra! Vilken överraskning! Många som inte hade tänkt göra något bestämde sig på studs. Kvällen blev en framgång som avslutades med att jag läste en lite längre godnattsaga. Nu när vi fått tillbaka utvärderingen av council visade det sig att det var ett mycket uppskattat inslag som man vill ska återkomma nästa år. Så då gör vi det!

Söndagen fortsatte med arbete i kommittéerna och i EC. Vi jobbade med många frågor som vi har fått ta hand om under året och som är pågående.

Måndag eftermiddag träffas hela council för att rösta på de frågor som har förberetts under året och som vi nu har diskuterat i council. Ofta behöver delegaterna ha kontakt med nationella föreningars presidenter för att kunna rösta. Det var naturligtvis inte lika lätt innan den digitala revolutionen. Som ofta tycker delegaterna att vi inte har har tillräckligt med tid för att fördjupa oss i de frågor som vi har på agendan. Och jag håller med, det hade varit gott att ägna mer tid åt reflektion och fördjupning. Men EATAs delegater arbetar ideellt och har andra arbeten att sköta resten av tiden vilket betyder att man inte alltid har den tid man skulle vilja för att samtala klart.

Några av de ämnen som vi behandlade i år var EATAs ekonomi, som är mycket god. I ett par år har vi haft förslag till att göra av med mer pengar, men inte lyckats. TDRC (Theory, Development and Research Committee) kom med ett förslag på ett stort forskningsprojekt som kommer att sträcka sig över tre år. Mer information kommer om detta projekt. De ansvarar också för en specialutgåva av Internationell Journal och Psychiatry som är helt vigd åt TA.

Vi fick en kort videointervju med ITAAs president Diane Salters. Hon bor i Sydafrika och berättade om ITAAs arbete under året. En av deras uppgifter är att sammanställa TAJ (Transactional Analysis Journal). Den ges ut av Taylor & Frances. Det lättaste sättet att prenumerera på den är genom att bli medlem i ITAA. Då får man tidningen som en del att medlemskapet.

Ett annat ämne som vi röstade om var medlemskap av Kazakstans förening. Detta föranledde att vi behöver fördjupa diskussionerna om vem som kan bli medlem i EATA. EATA har nationella föreningar som medlemmar till skillnad från ITAA som har individuellt medlemskap.

EATAs hemsida är www.eatanews.org och har kommit i en ny version. Gå in på den och bekanta er med upplägget. Den är mycket lättare att navigera, men är ännu inte helt klar.

Utbildningsupplägget är ett hett ämne som diskuteras varje år och som EATA i framtiden behöver lägga mer tid på. Upprinnelsen är att TA från början var en psykoterapi, med allt det innebär att arbeta med människor i ofta svaga och utsatta positioner, till att ha utvecklats inom de andra tre fälten, organisation, counselling och pedagogik. De övriga fälten och då särskilt organisation och pedagogik tävlar med många andra metoder som har mycket kortare utbildningskrav. Det behövs dessutom fler steg mellan 101 och CTA.

Gå gärna in på dessa sidor och ta del av information och nyheter:
www.eatanews.org
www.itaaworld.org

Eleonore Lind