Rapport från EATA Council Meeting i Geneve

Rapport från det årliga mötet med delegater från nationella TA associationer i European Council i Geneve den 2 – 4 juli 2016

Fredagen den 1 juli anlände jag i Geneve från ett kallt och regnigt Göteborg. Staden ligger vid sjön Lac Leman och är omgiven av berg. Det var varmt, mycket varmt, men regn var på väg. Under natten regnade det och på morgonen var det molnigt och svalt. Jag vandrade igenom Geneve, över floden Rhone och upp till Place des Nations som ligger inte långt från konferenslokalen Centre International de Conférence Genève (CICG). Halvvägs dit började det regna, inte ett stilla duggregn utan en riktig störtskur. Jag tog skydd i ett kafé med en härlig kopp starkt kaffe.

Väl på plats, startade mötet kl. 9.00. Vi var 31 delegater, inkommande delegater från några länder och tillförordnade deltagare som experter för några av kommittéerna. Sammanlagt var vi nästan 50 personer. Förutom ett gediget program i storgrupp så arbetade vi i de enskilda kommittéerna. Arbetet varade i tre dagar, 9-6 varje dag. Det var långa, men roliga dagar.

EATAs council består av delegater från de nationella associationerna i Europa och några till, exempelvis Armenien. Vissa länder med många medlemmar i de nationella associationerna, har fler än en delegat i Council, liksom de länder med flera associationer, till exempel Italien.

Det finns fem arbetande kommittéer, PTSC, Professional Standards and Training Committee vars uppgift är att handha allt som handlar om utbildning, kriterier och krav på att standarden i utbildning hålls. COC, Commission of Certifications vars uppgift är att organisera alla examinationer. TDRC, TA Theory Development and Research Committee är den nyaste kommittén med uppgift att stödja forskning, genomföra studier och ansvara för den forskningskonferens som ska gå av stapeln vart tredje år. Nästa forskningskonferens blir 2018. CC, Communications Committe arbetar med EATAs hemsida, nyhetsbrev och andra uppgifter som relaterar till EATAs kommunikation med sina medlemmar (både internt och externt). ECC European Connection Committee vars främsta uppgift hittills har varit att stödja nya associationer från bland annat östra Europa med ekonomiskt stöd till utbildning. Jag har tidigare varit medlem i denna kommitté och vi har under året satt ihop ett formulär som vi distribuerat till alla medlemmar med frågor om vilka behov de har av stöd från EATA. Utifrån resultatet kommer vi med förslag inför nästa år.

Executive Committee bestående av en president, tre vicepresidenter, en kassör och en generalsekreterare. Från och med detta council meeting är jag vald till en av vicepresidenterna och kommer att sitta i tre år. Denna kommitté har arbetat intensivt under året, med stora förändringar i sin sammansättning. En ny kassör har tagit vid, Anna Kreib och ytterligare en vicepresident valdes in under året, Peter Rudolph. Båda kommer från Tyskland.

EATAs ekonomi är god, med aningens mer pengar på banken än vad egentligen behövs. Detta innebär att om skulle det tillkomma intressanta idéer som kräver pengar, är det möjligt att genomföra dem. Vi har 7000 medlemmar i 27 av Europas länder, 20 associationer som i sin tur har 1700 medlemmar. Under councilmötet presenterade den exekutiva kommittén ett förslag om att tillsätta en grupp bestående av medlemmar från olika läder, inriktningar och från olika kommittéer som ska ha som uppgift att se över council och den exekutiva kommitténs arbetsområden. De ska komma med förslag i god tid innan nästa års councilmöte så att medlemmarna kan fundera på hur detta skulle kunna genomföras. Därefter ska vi ta beslut. Några av frågeställningarna som föreslås att denna grupp ska behandla är:
Hur effektiva och viktiga är de olika kommittéerna?
Hur öppen, hur mycket insyn, finns i EATAs kommunikation?
Hur tar EATA beslut och har vi tillräckligt med information för att ta beslut som tas?
Hur kan den exekutiva kommittén arbetsbeskrivning förtydligas.
Flera andra förslag presenterades vilka de flesta kommer att behandlas allteftersom.

De två följande dagarna ägnades åt examinationer, både CTA, Certified Transactional Analyst, CTAT, CTA Trainer som har behörighet att utbilda till CTA, och TSTA, Teaching and Supervision Transactional Analyst med behörighet att både utbilda till CTA och TSTA samt att handleda. Det kan vara förvirrande med alla förkortningar som används inom TA och EATA, men så småningom lär man sig dem. Efteråt var det härligt att fira med alla som klarade sin examen!

Och så kunde äntligen konferensen börja! I år valde man att fokusera på det förändrade europeiska landskapet i och med de stora flyktingströmmarna och rubriken var, Identity – Integration – Boundaries. De två första dagarna hade intressanta huvudtalare som behandlade just den förändrade politiska bilden. Därefter var det ett späckat program med presentationer och workshop av allehanda slag. Besök gärna EATAs hemsida för mer information, www.eatanews.org

Som en del av att göra EATA mer synligt, gjordes ett antal korta filmer om bland annat TA och EATA. Initiativet togs för ett par år sedan av Leilani Mitchell som då var Storbrittaniens representant i Council. Redan i Berlin 2014 började hon intervjua deltagare om hur de ser på TA och hur de använder metoden. I Geneve fortsatte hon projektet och bad mig och Ulf Hedqvist att ställa upp på en kort film, på svenska. Denna kommer att läggas på EATAs hemsida och så småningom på STAFs hemsida också. Ett roligt och inspirerande initiativ av Leilani. Dessa filmer kan självklart också användas när man, till exempel om man vill använda dem för att visa intresserade vad TA handlar om. Vi skickar en blänkare när filmen ligger ute här på STAFs hemsida.

Eleonore Lind PTSTA-p