Nätverksträff 26 aug i Göteborg

Hjärtligt välkommen till en dag med TiA föreningen!
Lördagen den 26 augusti kl 10.00 – 16.00 (fika till självkostnadspris)
Plats: Prästgårdsängen 5, Göteborg

Det är många som under årens lopp tagit del av TA i olika utbildningar, men vi vet att det är en relativt liten andel av alla som gått TA utbildningar som faktiskt tar sin CTA examen. Ibland kan det kännas ensamt i arbetat med TA, då är det bra att ha ett levande nätverk som stöd för att inte tappa lusten utan bibehålla motivationen och nyfikenheten på TA.

Därför startade vi TiA för ett antal år sedan. Det första nätverksträffarna ionom TiA utmynnade i en bok om spel inom TA, Spelboken. Den kom ut 2011. Därefter la vi fokus på Datorspelsmissbruk och har under årens lopp tagit fram utbildningar i ämnet samt föreläst och informerat. Det kommer en handbok i ämnet som vi för närvarande arbetar med. Förhoppningsvis är den klar 2018.

Varför?
Att arbeta med transaktionsanalys är effektivt och spännande, men ibland lite ensamt. Dessutom kan man tycka att det i början är svårt att veta hur man ska lägga upp arbetat så att det blir verksamt. Tillsammans med andra som också lärt sig TA är det ofta lättare att spåna på idéer för hur man kan använda sig av metoderna.

Syfte?
Att hitta samarbetspartners för olika projekt eller uppdrag mad TA som grund för arbetet.

Vad är TiA?
TiA-föreningen är Theory in Actions Ideella gren. Syftet är att samla alla intresserade av TiA som vill arbeta med TA inom något område. Att tillsammans i mindre grupper diskutera hur man kan arbeta med TA på det som sätt och område som passar var och en.
TiA-föreningen är alltså en helt vanlig ideell förening. Just i år är medlemsavgiften 100: -.

Vem kan komma?
Alla som ar gått någon form av TA utbildning, från en introduktionskurs, 101, till TSTA är välkomna till en nätverksdag i TiAs regi.

Om Du är intresserad kontakta Eleonore Lind: eleonore.lind@telia.com
senast den 14 augusti.

Varmt välkommen!

Inbjudan som pdf: InbjudanNätverk170826