Höstens verksamhet hos SITA

Här är höstens program hos Scandinavian Institute for Transactional Analysis (SITA).
Läs mer på deras hemsida www.transaktionsanalys.nu

101-utbildningar:
21-22 september i Skövde med Berit Fahlen , berit@kulabodan.se
25-26 september i Stockholm med Eleonore Lind, eleonore.lind@telia.com
19-20 oktober i Göteborg med Lasse Åhnby, lasse.ahnby@telia.com
19-20 oktober i Skåne med Sigvard Persson, taipuab@gmail.com
16-17 november i Göteborg med Eleonore Lind, eleonore.lind@telia.com

Utbildning till Samtalsterapeut och Avancerad utbildning i TA som leder till CTA examen fortgår i vanlig ordning.

Nytt inför 2018
Transaktionsanalys för ledare! En ettårig utbildning i transaktionsanalys för organisationskonsulter och ledare/chefer, 9 träffar à två dagar åt gången.
Mer information kommer om denna utbildning med start hösten 2018

Dessutom…..
Vi har startat upp en ideell förening, TiA-föreningen, som är tänkt att vara en plattform för alla som har någon utbildning i TA. En inkluderande, engagerande förening för de som vill utforska, utveckla en idé ensam eller tillsammans med andra.

TiA-föreningen vill därför bjuda in till nätverksträff för alla som gått utbildning i TA och som vill arbeta tillsammans i projekt eller vill ha stöd att komma igång i egen verksamhet, inom olika område med TA som grund.

Lördagen den 26 augusti, 10-16
SITAs lokaler, Prästgårdsängen 5, Göteborg
Fika till självkostnadspris.