Höstens utbildningar hos SITA

Grundutbildningar i TA, 101-kurser hos SITA under hösten
– 15-16 september i Göteborg med Eleonore Lind
– 13-14 oktober i Falköping eller Göteborg med Lasse Åhnby
– 10-11 november i Skåne med Sigvard Persson

SITAs föreläsningsserie (Obs dessa tillfällen är gratis)
– Onsdagen den 31 augusti i Göteborg, Grunden i TA med Lasse Åhnby & Eleonore Lind
– Tisdagen den 27 september: Levels of Leadership (på engelska) med Sari van Polje
– Tisdagen den 29 november Heroes Journey (på engelska) med Sari van Polje
Föreläsningarna med Sari är presentation inför hennes utbildning i Teamcoaching som startar hos SITA i februari 2017

Läs mer på www.transaktionsanalys.nu
Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA