Rapport från årsmötet

Rapport från årsmöte i Stockholm den 29 mars 2014

Dagen kunde inte början bättre! Stockholm är underbart vackert konstaterade jag på morgonpromenaden i strålande solsken.

Full av förväntan inför Rolands och Annikas diskussionsseminarier tog vi plats på Freys hotell. Roland föreläste och fick igång en diskussion om ”Är forskning och universitetskoppling nödvändig för TA:s framtida överlevnad?”. Annika fortsatte och redovisade det hon tyckte var ”10 attraktiva anledningar att välja TA som metod”. Om jag inte räknade fel så blev det långt mer än 10.

Bägge programpunkterna resulterade i kreativa, roliga och lärorika diskussioner. De hade lyckats ringat in det mest väsentliga just nu, enligt mig. Det blev mycket uppskattat av oss deltagare.

Efter det avverkades de sedvanliga årsmötesföhandlingarna på Peter Welins korrekta och effektiva sätt. Han avtackades sedan efter två år som ordförande och han lämnar nu över klubban till Ulf Hedqvist. Peter sitter kvar som styrelseledamot tillsammans med Mona Edwertz och Tommy Falk. Ny medlem blir Kerstin Stockhem, och som ny suppleant valdes André Sinclair. Eleonore Lind kommer att ta över som STAF:s representant i EATA. Till revisor valdes Torsten Hemlin och revisorssuppleant Tommy Kvarnlöf.

/ Ewa Nilsson-Törnqvist