On-line utbildning

Online-utbildning om Pådrivare av Leg psykolog och transaktionsanalytiker TSTA Stefan Sandström.

Innehåll:

  • 2 tim video, motsvarande en dags liveutbildning
  • e-bok ”Dina Pådrivare – och vad du kan göra åt dem”, ett evidensbaserat pådrivartest av Stefan Sandström och professor Joseph Schaller
  • PowerPoint-kompendium

För mer infoklicka här

Sandström Psykologi & Friskvård. www.spfab.se