Ledarskapskurs för läkare och chefer inom sjukvården

Ett tvåveckorsinternat för ST-läkare, specialister, överläkare och andra med chefsuppgifter inom sjukvården hålls på Högklint i Sörmland den 2–5 maj + 30 maj–2 juni.

TA är den teori som ligger till grund för utbildningen. Kursen uppfyller kraven på de flesta icke-medicinska delmålen i ST-utbildningen. Förutom ledarskap i teamet, även sjukvårdens organisation, handledning av medarbetare och studenter, kommunikation med patienter och närstående samt etiska förhållningssätt.

Från och med i vår kommer Per Svensson (läkare och under TA-utbildning i England) att ansluta till lärarlaget.

Finns någon intresserad inom din profession eller vänskapskrets är de välkomna att anmäla sig! Det finns några platser kvar på kursen även om samtliga rum på Högklint nu är bokade. Rum finns reserverade på ett hotell i Malmköping.

Mer om detta på www.abundi.se

Tommy Kvarnlöf,
Leg psykolog och TSTA