Höstens verksamhet hos SITA

Här är höstens program hos Scandinavian Institute for Transactional Analysis (SITA).
Läs mer på deras hemsida www.transaktionsanalys.nu

101-utbildningar:
21-22 september i Skövde med Berit Fahlen , berit@kulabodan.se
25-26 september i Stockholm med Eleonore Lind, eleonore.lind@telia.com
19-20 oktober i Göteborg med Lasse Åhnby, lasse.ahnby@telia.com
19-20 oktober i Skåne med Sigvard Persson, taipuab@gmail.com
16-17 november i Göteborg med Eleonore Lind, eleonore.lind@telia.com

Utbildning till Samtalsterapeut och Avancerad utbildning i TA som leder till CTA examen fortgår i vanlig ordning.

Nytt inför 2018
Transaktionsanalys för ledare! En ettårig utbildning i transaktionsanalys för organisationskonsulter och ledare/chefer, 9 träffar à två dagar åt gången.
Mer information kommer om denna utbildning med start hösten 2018

Dessutom…..
Vi har startat upp en ideell förening, TiA-föreningen, som är tänkt att vara en plattform för alla som har någon utbildning i TA. En inkluderande, engagerande förening för de som vill utforska, utveckla en idé ensam eller tillsammans med andra.

TiA-föreningen vill därför bjuda in till nätverksträff för alla som gått utbildning i TA och som vill arbeta tillsammans i projekt eller vill ha stöd att komma igång i egen verksamhet, inom olika område med TA som grund.

Lördagen den 26 augusti, 10-16
SITAs lokaler, Prästgårdsängen 5, Göteborg
Fika till självkostnadspris.

Ledarskapskurs för läkare och chefer inom sjukvården

Ett tvåveckorsinternat för ST-läkare, specialister, överläkare och andra med chefsuppgifter inom sjukvården hålls på Högklint i Sörmland den 2–5 maj + 30 maj–2 juni.

TA är den teori som ligger till grund för utbildningen. Kursen uppfyller kraven på de flesta icke-medicinska delmålen i ST-utbildningen. Förutom ledarskap i teamet, även sjukvårdens organisation, handledning av medarbetare och studenter, kommunikation med patienter och närstående samt etiska förhållningssätt.

Från och med i vår kommer Per Svensson (läkare och under TA-utbildning i England) att ansluta till lärarlaget.

Finns någon intresserad inom din profession eller vänskapskrets är de välkomna att anmäla sig! Det finns några platser kvar på kursen även om samtliga rum på Högklint nu är bokade. Rum finns reserverade på ett hotell i Malmköping.

Mer om detta på www.abundi.se

Tommy Kvarnlöf,
Leg psykolog och TSTA

Att ansöka om ECP

Nu finns det möjlighet för STAF-medlemmar att ansöka om ECP – European Cerificate of Psychotherapy via EAP – European Association for Psychotherapy. Följ dessa steg:

1. Gå in på www.europsyche.org

2. Till vänster på sidan i listan där, klicka på ”European Certificate of
Psychotherapy (ECP)”

3. Det som gäller för STAF-medlemmar är 2.1 through EWAO:s. Klicka till vänster i
listan som är där på ”How to apply for ECP”

4. Där står det vilka krav som gäller för att ansöka för ECP. Kortfattat så ska du redovisa
de timmar på psykoterapi, handledning och utbildning som du hade med dig när du tog
din CTA-examen.

5. Ladda ner ansökningsformuläret som också finns i listan till vänster. ”ECP application
form”. Sen ska du välja ”ECP application form CV by grandparenting. Formuläret
lägger sig i nederkant på sidan som Worddokument. Fyll i formuläret.

6. Skicka in Ansökan, dina timmar mm. till den danska NAO organisationen. Adress finns
till vänster, klicka på ”National representation”. Sedan på ”NAO:s – National Awarding
Organistaions” Gå till Danmark och skicka alltihop till den adress som står där.
Jag har pratat med NAO:s tidigare representant i Danmark Janne Blarke att detta är ok.

Stort Lycka till!

Med vänlig hälsning Ulf Hedqvist, Ordförande STAF

Instruktionen som pdf här: Hur ansöka om ECP