Anmälda Workshops till Nordiska TA-konferensen 12-14 april 2013:

Döden och kärleken eller Jag är OK – och du skall dö – Ketil Melhus 90 minuter

(ledsen Ketil norska fungerar inte på min dator)

TAiM – TA in Movement – att utforska funktionella jagtillstånd genom dans och rörelse – Mona Edwertz 120 minuter

Ett evidensbaserat Pådrivartest och en andra gradens struktur av Pådrivare – Stefan Sandström 90 minuter

Tre nivåer av livspositioner – Stefan Sandström 120 minuter

SpelFria samtal – Lasse Åhnby 90 minuter

”Transaktionsanalytiska”- möjligheter och risker med det språket – Tommy Kvarnlöf 60 minuter

TA på kinesiska-en introduktion i kinesiskt språk och kultur – Thomas Ohlsson 90 minuter

Hur använda TA Counselling som chef på en arbetsplats, hur använda min TA Counselling examen i mitt ledarskap på en institution inom Sis – Swerker Lindeberg

Relationell Impassé – 30 minuters presentation av artikel i TAJ – Torsten Hemlin

Den emotionella dimensionsen i den terapeutiska alliansen – Roland Johnsson

Våld i nära relationer och behandling av våldsutövare – Kjell Nordén

Livspositioner och anknytningsstil – Susanne Didriksson