Kallelse till Årsmöte 2013 Stockholm 23:e mars

Kallelse till Årsmöte STAF den 23 mars 2013
Plats: Sälj- och Marknadshögskolan på Tullgårdsgatan 12, 4 tr i Stockholm.
Närmaste T-station är Skanstull. Huset ligger längst ned mot kajen nära
Hammarbyslussen och är silverfärgat.
Sms eller ringa Marie om du inte hittar: 0701 68 00 84.
Tid: Lördagen den 23 mars 2013 träffas vi kl 14.00 för att starta årsmötesförhandlingarna. STAF bjuder på catering efter mötet som beräknas vara
avslutat senast 17.00.
För dig som önskar catering behöver vi din anmälan senast fredagen den 15 mars. Anmälan
mejlas till marie.berglundkasselback@smhsverige.se Ange även specialbehov eller allergier.
Motioner
Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen
den 31 januari 2013. staf@transaktionsanalys.se
Årsmöteshandlingar
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på STAFs hemsida, senast 9 mars:
Ev. motioner, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse,
valberedningens förslag till styrelse samt kortfattat om förslag till budget för 2013 och
årsavgift 2014.
Varmt välkomna!
STAFs styrelse genom
Tommy Kvarnlöf, sekr
Bilaga: Dagordning för årsmötet.