Rapport från årsmötet

Rapport från årsmötet 2013 03-24
En solig kall vinterdag slöt en liten skara upp för årsmöte i Existens lokaler,
centralt i Vasastan, i Stockholm. Det var god och positiv stämning. Tommy hade
ordnat lokalen och Marie hade fixat med lite god förtäring under pausen.
Dagordningen som lagts ut här på hemsidan följdes och den nya styrelsen fick
ett antal nya uppdrag. Det handlade bl.a om att fortsätta förbättra hemsidan,
valberedningens arbete och att se över medlemsavgiftens utformning.
De avgående styrelseledamöterna Lola Bäck, kassör och Tommy Kvarnlöf,
sekreterare avtackades för sin utomordentliga insats. De ersätts av Ulf Hedqvist
som sekreterare och Tommy Falk som kassör. Mona Edwertz invaldes som ny
suppleant. Peter Velin fortsätter som ordförande, och Ewa Nilsson-Törnqvist
och Marie Berglund-Kasselbäck fortsätter som ordinarie ledamöter.
Mötet avslutades med att säga att – vi ses på den Nordiska konferensen i
Eskilstuna den 12-14 april!
Ewa Nilsson –Törnqvist, styrelseledamot

http://www.transaktionsanalys.se/wp-content/uploads/Rapport-från-årsmötet-20131.pdf

Ny kallelse Årsmöte STAF 2013

Kallelse till Årsmöte STAF den 23 mars 2013
Plats: Adolf Fredriks Kyrkogata 13( Ej nummer 13 utan butikslokal mot gatan )
Lokalen ska heta Existens. Kolla på Google Maps om du inte hittar.
Sms eller ringa Marie om du inte hittar: 0701 68 00 84.
Tid: Lördagen den 23 mars 2013 träffas vi kl 14.00 för att starta årsmötesförhandlingarna. STAF bjuder på catering efter mötet som beräknas vara
avslutat senast 17.00.
För dig som önskar catering behöver vi din anmälan senast fredagen den 15
mars. Anmälan mejlas till marie.berglundkasselback@smhsverige.se Ange även
specialbehov eller allergier.
Motioner
Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen
den 31 januari 2013. staf@transaktionsanalys.se
Årsmöteshandlingar
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på STAFs hemsida, senast 9
mars:
Ev. motioner, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorernas
berättelse, valberedningens förslag till styrelse samt kortfattat om förslag till
budget för 2013 och årsavgift 2014.

Varmt välkomna!
STAFs styrelse genom
Tommy Kvarnlöf, sekr

http://www.transaktionsanalys.se/wp-content/uploads/Ny-kallelse-Årsmöte-STAF.pdf