Rapport från årsmötet

Rapport från årsmötet 2013 03-24
En solig kall vinterdag slöt en liten skara upp för årsmöte i Existens lokaler,
centralt i Vasastan, i Stockholm. Det var god och positiv stämning. Tommy hade
ordnat lokalen och Marie hade fixat med lite god förtäring under pausen.
Dagordningen som lagts ut här på hemsidan följdes och den nya styrelsen fick
ett antal nya uppdrag. Det handlade bl.a om att fortsätta förbättra hemsidan,
valberedningens arbete och att se över medlemsavgiftens utformning.
De avgående styrelseledamöterna Lola Bäck, kassör och Tommy Kvarnlöf,
sekreterare avtackades för sin utomordentliga insats. De ersätts av Ulf Hedqvist
som sekreterare och Tommy Falk som kassör. Mona Edwertz invaldes som ny
suppleant. Peter Velin fortsätter som ordförande, och Ewa Nilsson-Törnqvist
och Marie Berglund-Kasselbäck fortsätter som ordinarie ledamöter.
Mötet avslutades med att säga att – vi ses på den Nordiska konferensen i
Eskilstuna den 12-14 april!
Ewa Nilsson –Törnqvist, styrelseledamot

http://www.transaktionsanalys.se/wp-content/uploads/Rapport-från-årsmötet-20131.pdf