Spännande utbildning i Kroatien!

Rapport från Outreach Programme i Kroatien

Varje år genomför EATA ett så kallat Outreach Programme. Detta är ett sätt för nationella TA föreningar att marknadsföra TA i det egna landet och att bjuda in dem som vet lite grann om TA och som skulle vilja veta mera. Outreach Programme innebär att EATAs styrelse (Executive Committee) förbereder ett dagsprogram med föreläsningar och workshops utifrån den nationella föreningens önskemål. Centralt är så klart att förklara vad EATA gör för sina medlemmar samt vad syftet och visionen är med den internationella organisation.

I år var inbjudan ett samarbete mellan den Kroatiska och den Serbiska TA föreningen och anordnat i Rijeka, en stad vid havet i norra Kroatien. Lite omständigt att ta sig till, men en mycket charmig stad som påminner om Trieste i Italien. Visserligen en av de regnrikaste städerna i Europa, vilket vi fick erfara, men också en solig och varm stad som bjöd på härliga samtal på terrassen.

Dagen började med en bra och informativ presentation om EATA av Krispijn Plettenberg (hans TA fält är organisation), EATAs president. Därefter följde parallella workshops på engelska. En workshop som jag höll i, som handlade om TA och bild – att i terapi måla med sin icke-dominerande hand. Och en introduktion till TA med Sylvia Schaffner (hennes TA fält är pedagogik). Hon tog sin TSTA i pedagogik en vecka senare. Grattis Sylvia!

Eftermiddagen började med en gemensam paneldebatt om psykoterapins ställning på Balkan. Som i många andra länder har regeringar lagt en större vikt vid kognitiva psykoterapier och rört sig ifrån de humanistiska terapierna, som TA är en dal av. Detta innebär begränsningar i hur man som transaktionsanalytisk psykoterapeut kan praktisera. Därefter hölls två parallella workshops på serbiska och kroatiska.

Lördagen och söndagen efter Outreach Programme, jobbade styrelsen i två dagar med det rullande arbetat i EATA. Styrelsen (EC) träffas IRL tre gånger om året. På hösten i samband med Outreach Programme (alltid i anslutning till den första helgen i november). På våren, den första helgen i mars. Vid detta tillfälle träffar man även språkkoordinatorerna och ordföranden för de olika kommittéerna. Och såklart träffas man i anslutning till Council och konferensen på sommaren.

Det är alltid lika spännande att få vara med i dessa sammanhang och träffa kollegor i olika länder där vi kan dryfta TA tillsammans med allt vad det innebär.

Alla nationella föreningar kan ansöka om Outreach Programme, vilket görs vintern innan den kommande hösten. Informationen finns på EATAs hemsida: www.eatanews.org

Eleonore Lind