Introduktionskurs i Hjo

Introduktionskurs i transaktionsanalys, TA 28-29 mars 2019 i Hjo
med Berit Fahlén & Eleonore Lind 

I samband med att Svenska TA Föreningen, STAF, firar 40 årsjubileum i Hjo erbjuder vi utbildningen till ett specialpris.

Skulle du vilja förbättra din kommunikation med dina medarbetare, din familj eller dina vänner? Eller vill du utvecklas personligen?

Välkommen till en introduktionskurs i TA!

Transaktionsanalysen (TA), är en kommunikationsteori och en handfast metodik, användbar på jobbet, i vardagen och med familjen. Inom TA kan man arbeta kognitivt, känslomässigt, systemiskt eller psykodynamiskt. Förändring sker genom tydliga överenskommelser om vilka mål som ska uppnås och hur arbetet dit ska bedrivas.

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med människor: inom näringslivet, kommunal och statlig verksamhet eller till dem som vill vidareutveckla sig personligen.

Ur innehållet:
– jagtillstånd – en utmärkt och användbar modell i förståelsen av hur individer fungerar
– analys av vår kommunikation, och hur vi kan bli tydligare i att föra fram våra budskap samt minska missförstånd
– regler för kommunikation
– hur strukturera vi vår tid på bästa sätt, och var finner vi vår motiverande kraft?
– nedvärderingar, hur vi ignorera viktig information i lösandet av problem
– att få syn på de psykologiska spel som leder till att vi mår dåligt
– hur man löser känslomässiga problem
– livshistoriens påverkan på våra beslut
– hur man formulerar tydliga kontrakt för att uppnå framgångsrika mål.

Specialpris: 3.000:- (ordinarie 4.450) + moms, för studerande 1 500:- + moms.
Tid: Dag 1: 10 – 17 och dag 2: 9 – 16
Plats: Hotell Bellevue, Hjo
Anmälan görs till: Eleonore Lind, PTSTA-p 0709-94 74 35 eleonore.lind@telia.com
eller Berit Fahlén, PTSTA-p 0703-19 66 78 berit@kulabodan.se

Varmt välkommen!