Rapport från EATAs council juli 2023

Det här året samlades deltagarna i vackra Malahide, strax utanför Dublin där den irländska TA-föreningen stod för värdskapet. För mig var det första tillfället som jag deltog på plats, vilket var en upplevelse. Ni vet, det där som händer i mellanrummet mellan människor i samtal, över en kopp te/kaffe, i toalettkön eller på en morgonpromenad eller frågan från en främling; – Hur har du det idag?
Kontakter knyts och erfarenheter byts.

EATAs president Sylvia Schachner hälsade oss välkomna på ett tillåtande sätt genom att uppmana oss att vara öppenhjärtiga, nyfikna och dela med oss av våra erfarenheter,
kompetenser och hjärtefrågor. Att vi, som inte varit en del av council så länge, frågar de som varit med längre, och att de i sin tur är frågar efter vad de nya har med sig. Med syftet att väva samman dåtid – nutid – framtid, och erfarenhetsutbyte.

När Jason Brennan och John Flemming från irländska TA-föreningen hälsade oss välkomna berättade de kort om deras förenings historia och visade en film där de intervjuade Elizabeth Cleary, 88 år, som introducerade TA på Irland.
Hennes favoritteori är strokes och hon menade att, när jag ger strokes till andra ger jag även mig själv strokes.

Jag tror att Sylvias Schachners tillåtande inledning tillsammans med Elizabet Clearys prat om vikten av positiva strokes, påverkade mötets tre dagar. Vi hade många öppenhjärtiga, genuina samtal och möten i olika gruppkonstellationer och på varierande platser.

En stor och viktig del av mötet är när vi i kommittéerna ska presentera våra rapporter om det arbete som gjorts under det gångna året. Det här året var fick vi uppleva ett kreativt och lekfullt sätt att presentera dom på. Varje kommitté presenterade sin rapport på varsin blå ”vägg” där alla kunde lämna kommentarer och ställa frågor. Dessa tog vi med in i vårt arbete i kommittéerna, reflekterade över och återkom sedan med svar på frågorna på respektive ”vägg”. Det var ett kreativt, roligt och bra sätt att utbyta kompetens, erfarenhet samt ge feedback och strokes på.

Tycker det syns på bilderna här nedan, där kommittéerna presenteras, hur hög energinivån var. Gå gärna in och läs på EATAs hemsida om vad de olika kommittéerna arbetar med och vilka som ingår.

Under året som gått, och inför council, får delegaterna och kommittéerna förslag som vi ska ta ställning till inför council och som vi fattar beslut om på mötet tillsammans. Det är en intressant process som sällan går snabbt eller är friktionsfritt, men resultatet blir väldigt bra då alla får uttrycka sitt, och känslan av att vi alla är OK genomsyrar beslutsprocesserna.

Här är end del av det vi arbetade med;
EATAs stadgar revideras vart femte år, och i år var det dags. Förslag till förändringar gicks igenom och lades till. De slutliga besluten togs på Genereal Assembly som avslutade dag tre i Dublin.
EATA har fortsatt en god ekonomi och budgeten röstades igenom.
Grupper presenterade förslag som de önskar att arbeta vidare med;
– Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, DEIA, om hur EATA kan ta sig an
medlemmars olika behov och förutsättningar vid exempelvis examen, konferenser, m.m.
– Social Engagement, hur EATA kan stötta och bidra vid exempelvis krig, naturkatastrofer m.m.
– Forskning på hur resultaten har blivit av att examineras online.
Vi röstade fram att detta blir arbetsgrupper som kommer att presentera sitt arbete vid nästa års council.

ITAAs president Chitra Ravi kom och besökte oss, berättade om ITAAs arbete och om
samarbetet med EATA. Både Chitra Ravi och Sylvya Schachner är nöjda med samarbetet och med de gemensamma webinar som genomförts och som kommer att fortsätta framöver.

Elena Soboleva lämnar sin post som vice ordförande och Olivier Montadat från Frankrike röstades fram som hennes efterträdare. Robin Hobbs gör sitt sista år som etisk rådgivare för EATA. Han berättade att det tagit mycket tid att ordna upp efter den inställda konferensen i Birmingham men att allt nu är klart gällande de ekonomiska, juridiska och etiska dilemman och klagomål som uppstod i samband med detta.
Robin har också varit involverad i att revidera EATAs handbok, han lyfte detta utifrån
perspektivet om att i skuggan av krig, pandemin som varit, att ha möten online, så är en diskussion om en reviderad handbok inte så allvarlig.

Tack från mig!
Anette Johansson

Besök gärna;
https://eatanews.org/
https://www.itaaworld.org/
https://www.facebook.com/EataTransactionalAnalysis
https://www.instagram.com/eata_news/
https://www.3peopleinyourhead.com/

Se bilder samt text här: Rapport från EATAs council juli 2023