Ny utbildning – Samtal om våld

Ny utbildning för behandlare/handläggare som möter personer som utövar våld i nära relationer.

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för professionellt behandlingsarbete med våldsutövare i nära relationer.

Strukturen kan ses som en verktygslåda och hjälper behandlaren att skapa en individuellt anpassad psykologisk behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi.

Utbildning i fyra heldagar:

22-23 september med övernattning, 13 oktober, 10 november

Plats: Hotel Victoria i centrala Jönköping

Kostnad: 9950 kr (exkl moms). Inkluderar en övernattning, mat och behandlingsmanual/verktygslåda på usb-minne

För anmälan och mer information besök www.samtalomvald.se

Kjell Nordén, skötare/leg psykoterapeut, CTA

Dan Rosenqvist, leg psykolog

Red Phalarope HB