Inbjudan till introduktionskurs i TA i Linköping 26 – 27 Maj

Transaktionsanalys, TA, är en psykologisk teori med användning inom psykoterapi, utbildning, rådgivning och organisationsutveckling.

TA är en social interaktionsteori som lämpar sig för att förstå och behandla ett brett spektra av mänskliga problemsituationer.

101-kursen är en grundkurs i TA som är godkänd av TA:s världsorganisation, ITAA, the International Transactional Analysis Association och följer dess riktlinjer för innehåll. Under 101-kursen presenteras TA:s grundbegrepp teoretiskt och med hjälp av övningar. Jagtillstånd, Transaktioner, Spel, Skript, Uppmärksamhet och Kontrakt är några av de TA-begrepp som behandlas på kursen. Efter genomgången kurs har man en grund för att ta ställning till TA som teori och metod. En 101-kurs är en förutsättning för vidare utbildning inom TA.

Kursen är öppen för alla.

Plats: Active Omsorg och Skolas lokaler på Nya Tanneforsvägen 55 i Linköping

Tid: 26 – 27 Maj kl. 09.00 – 16.00.

Kostnad: 2500 kr + moms. Full betalning innan kursstart eller via faktura.

Kursledare: Susanne Didrikson, PTSTA-P, behörig utbildare inom TA, Beteendevetare Klinisk Psykologi, Psykodynamisk steg 1, KBT/DBT, systemteori och instruktör i Mindfulness.

Kerstin Stockhem, PTSTA-P, behörig utbildare inom TA Leg. Psykoterapeut, utbildad i schematerapi och systemteori.

Anmälan: Susanne Didrikson 013-4650 651 alt 0705-68 19 92

e-post: susanne.didrikson@activeomsorg.se

Susanne Didrikson och Kerstin Stockhem 

Terapi Handledning Utbildning