Inbjudan att presentera, Nordisk konferens 2013

Inbjudan till att
Föreläsa/hålla Workshop
Nordiska TA-konferensen i Eskilstuna,
Vilsta Sporthotell den 12-14 april 2013
Konferensens Tema är:
”Vår yttre och inre kraft – Hälsa ur ett TAperspektiv”
Vi föredrar korta föreläsningar 30-60 minuter, dock max 3 timmar
Skicka din anmälan med en kort sammanfattning av
innehållet, snarast, dock senast 15 januari 2013,samt vilka
hjälpmedel du behöver ha till:
ulf.hedqvist@tele2.se

http://www.transaktionsanalys.se/wp-content/uploads/Inbjudan-Nordiska.pdf