Rapport från EATA Council i Bukarest juli 2012.

Rapport från EATA representanten, Kerstin Stockhem
Så var det då dags för ett nytt EATA council möte, denna gång i Bukarest där ca: 30 länder var representerade.
Jag kom fram på kvällen dagen innan själva mötet skulle börja. På hotellet mötte jag flera av de andra delegaterna. Förra året var mitt första EATA council möte och när jag nu träffade andra delegater var det som om vi kände varandra väl. Vi kramades om och det var så härligt att ses igen.
Det är en speciell känsla. Vi ses och arbetar intensivt i några dagar och vi blir verkligen vänner!
Det är en av de stora fördelarna med att vara EATA representant, man träffar människor från hela Europa och man får många nya vänner.
Mötet började som alltid med en presentation och välkomnande av nya delegater.
Efter det arbetade vi i grupper kring våra förväntningar av dagarna och hur vi kunde vara så
effektiva som möjligt. Under första förmiddagen lämnade vi även en kort rapport från våra olika föreningar. Det är intressant att höra och dela erfarenheter med olika länder.
Vi enades om att en av våra utmaningar var att tydliggöra målsättningen med de olika
kommitéernas arbete, att vi skulle vara noga med att komma till beslut och försöka förenkla arbetet i EATA council. Som delegat vet jag att det är ganska komplicerat med alla riktlinjer och principer i EATA men det behövs också eftersom det är så många länder inblandade med olika strukturer och kulturer.
Första dagens eftermiddag användes till kommittéarbete. Jag är med i COC där vi arbetar med utbildningsfrågor. Några länder ex.vis England och Italien har speciella kontrakt med EATA avseende examinationer. Detta för att det finns utbildningsenheter som är kopplade till universitet.
Vi arbetade en hel del med att förtydliga dessa speciella kontrakt. Annars handlar arbetet mycket om att se till att riktlinjerna i EATA:s handbok efterlevs.
Under de tre dagarna som EATA council är, träffas kommittéerna varje dag för sitt speciella arbete. Som delegat väljer man vilken kommitté man vill arbeta inom. Mellan EATA council möterna pågår arbetet via mail.
Vi hade även tid under dessa dagar att arbeta i mindre grupper där tillfälle gavs att få höra hur andra länder arbetar med sina TA organisationer, dela erfarenheter, samt diskutera tillsammans vilka olika utmaningar vi står inför i våra respektive länder.
Nytt för i år är att den etiska kommittén är nedlagd. Istället har vi beslutat att det ska finnas en s.k. Senior Ethics Advisor. I varje land ska det finnas rutiner för hur etiska frågor ska hanteras. I STAF finns en etisk kommitté dit man kan vända sig vid etiska dilemman. Denna etiska kommitté kan vid behov även rådfråga Senior Ethics Advisor. Vald till denna uppgift nu är Robin Hobbes.
Vi valde även en ny kassör. Han heter Peter Eichenauer. Bådas kontaktuppgifter finner man på EATA:s hemsida.
EATA:s nuvarande president Sabine Klingenberg har snart fullföljt sitt uppdrag som president och till hennes efterträdare valdes Marco Mazzetti.
Ketil Melhus som är Norges representant i EATA council berättade om nästa EATA konferens som hålls i Oslo den 4-6 juli 2013. Jag tror att det blir en riktigt bra konferens, själva konferensanläggningen verkar jätte häftig. Du kan hitta mer information om detta på www.taoslo.com.
Dessutom anordnas det en forsknings konferens i Luton, England den 12-13 november 2012.
Mer info om detta finns på EATA:s hemsida.
Som delegat i EATA tycker jag att det är mycket att sätta sig in i. Men det är otroligt inspirerande. TA har en mycket hög status i många av de Europeiska länderna. Man träffar många härliga och duktiga människor från hela Europa. Det är intensiva dagar. När vi väl träffas är det mycket att göra och diskutera. Men vi pausar lite på kvällarna med goda middag och spännande möten. Jag är stolt och tacksam för att jag fått möjligheten att representera STAF i EATA council. Det ger mig massor av inspiration och jag får vänner från olika delar av Europa. Som medlem i STAF är man ju också medlem i EATA. Vi är en del av ett betydligt större sammanhang med oändliga möjligheter.
Jag hoppas vi ses på den nordiska konferensen eller på konferensen i Oslo.
Kerstin Stockhem