Submission from EAP to the European Commission about the Profession ”Psychotherapist”

For the attention of the European Commission:

Submission for a Common Training Framework
for the Profession of “Psychotherapist”

This paper has been written on behalf of the Board of the European Association for Psychotherapy (EAP) for presentation to the European Commission by:

Patricia Hunt
President Elect of the European Association for Psychotherapy

in association with:
Professor Theodorus Koutroubas
Professor Nevena Calovska
Anne Colgan
Renata Mizerska
Ivana Slavkovic, EAP Registrar

www.europsyche.org

Read the paper here: Submission from EAP to the European Commission 2020

Report from EAP Board meetings in Vienna, 19-22 February 2020

Dear President, dear members of Executive,

In 2018 the European Association for Psychotherapy submitted the Psychotherapy Act to the EUROPEAN COMMISSION in order to gain recognition of the professional status of Psychotherapist.

I recommend that we have this document in pdf. file in EATA web site so that our members could see it.

Further steps of EAP are to submit the Common Training Framework for the Profession of Psychotherapist.

Please find enclosed this document that President elect of EAP Miss Pat Hunt created with working group for submission to the European Commission.  It is a long document of 40 pages.

I propose this document to be sent to Chairs of Committees of EATA and to Delegates.

If they have comments that they wish to make, I ask them kindly to send them directly to me to my e-mail address, I will assemble the comments of EATA and deliver them to Miss Hunt.

Many countries still struggle to prove the scientific validity of psychotherapy in their countries.

We had a recent situation in Spain where our colleagues asked and got the support of EAP.

The recommendation of the Chair of Research committee in EAP is that every association has the list of scientific publications on their web site. Such list is necessary for representatives of the National association when they assert the rights of psychotherapists in front of the Governments in their countries. This issue also has to be considered in TDRC and Communication committee of EATA which can collaborate in this matter.

The recommendation of the Vision and strategy group of EAP was that such list of scientific publications has to be a requirement in the answers to 15 questions that each modality has to submit to EAP in order to be accepted in EAP.

EAP pays special attention to social projects that demonstrate how psychotherapy can help people in crisis. In regard to that EAP created a working group for refugees. The result of their work was the 1st EAP conference for refugees that will be held in Pristina/Kosovo from 17th to 18th October 2020. Please find enclosed programme.

In order to inform all members about news in theory and practice in psychotherapy, EAP made decision that International Journal for Psychotherapy will be delivered in PDF file to all associations of EAP.

EAP will define requirements for getting the EAP Certificate for Supervision. With regard to that I need the pdf file from PTSC committee about EATA’s requirements for Supervisors, to deliver it to EATA Executive in order our standards to be included in EAP standards.

EAP discussed that each association has to pay attention to rules about training and certification, and that they should be democratically discussed and accepted by the relevant bodies. These rules should not question status that members already got by their certification. It is important to understand that CPD / Continuing professional Development which EAP defined that has to be 50 hours per year / have no defined topics. Content is chosen by professionals in regard to their professional interests and responsibility among forms that are in EAP list / courses, supervision, conferences, activities in associations, courses for trainers & supervisors/. EAP accepted that 20% of CPD could also be personal therapy.

EAP will vote in October 2020 for two amendments of Strasbourg declaration in psychotherapy:

1.Psychotherapy can be achieved through Academic education.

2. EAP psychotherapy modality cannot be copyright protected.

Since these changes can influence the work of psychotherapists and trainers in psychotherapy I need the opinion of Executive about EATA’s position. I recommend final decision about this matter to be voted by the EATA Council.

Marina Banic,

EATA Representative in EAP                        

Rapport från Skopje, Makedonien och ”Outreach program” för EATA

Varje höst bjuder EATA in en nationell förening att anordna ett s.k. Outreach program. Syftet är att marknadsföra TA och EATA, att motivera och entusiasmera medlemmarna och att stimulera samarbete mellan EATA och nationella föreningar och utbyte mellan nationella föreningar.

Det finns vissa kriterier som den nationella föreningen behöver uppfylla för att få anordna ett Outreach program:
-Man ska inte ha fått medel att ha en Summer school de senaste tre åren.
-Ha en nedåtgående trend i medlemsantal eller vara en nybildad förening.

Programmet ges under en dag och presenteras av EATAs Executive committee. Det handlar om EATAs arbete, syfte och mål och visar på bredden inom de fyra fälten av Transaktionsanalys, psykoterapi, counselling, organisation och pedagogik.

I år var vi inbjudna av den Makedonska föreningen och höll fyra workshops om de fyra fälten. Peter Rudolph, EATAs president berättade om conselling fältet, Sylvia Schaffner, vice president föreläste om hur hon arbetar med TA i skolan/pedagogik. Peter och jag själv höll en workshop om hur man kan arbeta med spelteorier inom organisationer och Anna Krieb, kassör och jag höll en workshop om nybeslutsterapi för att illustrera fältet psykoterapi.

Det var spännande att få möta 25 hängivna transaktionsanalytiker från Makedonien. De flesta var under utbildning och för några var det första gången de kom i kontakt med TA. Makedonien har endast en person med CTA examen så behovet och önskan att ha mer utbildning är stor.

Vi var väl omhändertagna av medlemmar från den Makedonska föreningen som tog oss till fantastiska restauranger med makedoniskt kök. God och fräsch mat, utmärkt också för vegetarianer. En av dagarna fick vi en vandringstur i centrala Skopje. En spännande stad och ett land med en brokig och våldsam historia. Även nu kan den förra konservativa regeringens härjningar ses i centrala staden – tyvärr.

Skopje drabbades av en tragisk jordbävning 1963 och återuppbyggdes på uppdrag av Förenta Nationerna bl. a. av den japanska arkitekten Kenzo Tange. En del av hans arkitektur kan fortfarande skönjas, men mycket har byggts över av den föregående konservativa regeringen som hade en annan stil i åtanke.

Helgen efter Outreach träffades EC för att jobba med det pågående EATA arbetet, intensiva och spännande samtal och beslut för att ta TA in i framtiden.

Det har varit fyra mycket intressanta och givande dagar. Vilken ynnest att få besöka så många intressanta platser i Europa som ger ny insikt i vårt samhälle och dess påverkan av historiska händelser. Såklart har det varit mycket och intensivt arbete, men så givande.

Eleonore Lind 4 november 2019, vice president i EATA

EATA Council 2019 i Cherkasy, Ukraina – en kort rapport

Som alltid ser jag fram emot att träffa engagerade kollegor från andra länder. I år i Cherkasy söder om Kiev. En universitetsstad som jag och den f.d. Presidenten i EATA besökte i oktober förra året för att sondera möjligheten att ha både council och konferens där. Efter noggrant övervägande beslutade vi oss för att detta skulle fungera. Så även om det i år var det lite bökigare än vad det brukar vara att ta sig till vår destination, var det en trevlig och prisvärd destination. Kiev är huvudstad i Ukraina och Cherkassy ligger ca 20 mil söderut. Vägen är rak och följer floden Dniepr men är dåligt underhållen och med endast en fil i var riktning. För att underlätta för våra deltagare
anordnade vi transport till och från flygplatserna i Kiev.

När jag anlände till Ukraina, fredagen den 28 juni var det varmt och vackert i Cherkasy. EATAs delegater sitter i council i fyra år så det är alltid någon som avgår och andra som tillträder varje år. Även i år hade vi ett antal nytillträdda delegater som introducerades till styrelsen över en god middag. Mat och gott sällskap underlättar i att känna sig välkomnad.

Council hölls i universitets psykologiska institution. En gammal byggnad med fantastiskt
parkettgolv och en imponerande trappa som ledde oss upp till vårt rum. Glada tillrop och många kramar började lördagsmorgonen. Efter storgrupp introduktion samlades vi i mindre grupper med samordnaren för varje landsgrupp. Som vice president är jag ansvarig för en grupp med ca 6 delegater. Det är alltid gott att prata i en mindre grupp innan man vill säga det som känns viktigt i en stora gruppen. Det ger också tillfälle för alla att dela med sig av det som är aktuellt, både angående den nationella föreningen, men också egna tankar och känslor och förväntning. Det stillar delegaternas oro och vi kan återknyta kontakten. För många hade det varit ett äventyr att bara ta sig till Cherkasy.

Efter lunch jobbar alla EATAs kommittéerna var för sig och de nya delegaterna besöker dem för att hitta den kommitté som man skulle vilja ingå i, utifrån eget tycke, önskemål och behov från kommittéen. Till exempel har vissa kommittéer ett kriterium att medlemmarna måste vara TSTA eller PTSTA.

TAlent, ”Fun and Belonging” – för att synliggöra delegaternas talanger utanför TA!
Lördagskvällen ägnades åt social samvaro. Efter förra årets council beslutade EC (Executive Committee, styrelsen) att vi ska bjuda in delegaterna till en social kväll efter första dagens arbete. En inbjudan att dela med sig av något man kan och tycker om utanför TA-världen som en sång, ett musikstycke, en låt, en dikt, en dans, en övning eller något annat. Innan kvällen började hade vi endast fått in några enstaka förslag. Det hela hade varit mitt initiativ och jag hade åtagit mig att vara konferencier för kvällen. Jag började bli orolig och hade förberett ett antal övningar, och historier
ifall vi inte skulle vara många som ville dela med sig. Jag hade inte behövt oroa mig! Efter en öppningsbuffé med god mat och ett glas vin, körde vi igång. Många ville ”uppträda”, den ena efter den andra! Vilken överraskning! Många som inte hade tänkt göra något bestämde sig på studs. Kvällen blev en framgång som avslutades med att jag läste en lite längre godnattsaga. Nu när vi fått tillbaka utvärderingen av council visade det sig att det var ett mycket uppskattat inslag som man vill ska återkomma nästa år. Så då gör vi det!

Söndagen fortsatte med arbete i kommittéerna och i EC. Vi jobbade med många frågor som vi har fått ta hand om under året och som är pågående.

Måndag eftermiddag träffas hela council för att rösta på de frågor som har förberetts under året och som vi nu har diskuterat i council. Ofta behöver delegaterna ha kontakt med nationella föreningars presidenter för att kunna rösta. Det var naturligtvis inte lika lätt innan den digitala revolutionen. Som ofta tycker delegaterna att vi inte har har tillräckligt med tid för att fördjupa oss i de frågor som vi har på agendan. Och jag håller med, det hade varit gott att ägna mer tid åt reflektion och fördjupning. Men EATAs delegater arbetar ideellt och har andra arbeten att sköta resten av tiden vilket betyder att man inte alltid har den tid man skulle vilja för att samtala klart.

Några av de ämnen som vi behandlade i år var EATAs ekonomi, som är mycket god. I ett par år har vi haft förslag till att göra av med mer pengar, men inte lyckats. TDRC (Theory, Development and Research Committee) kom med ett förslag på ett stort forskningsprojekt som kommer att sträcka sig över tre år. Mer information kommer om detta projekt. De ansvarar också för en specialutgåva av Internationell Journal och Psychiatry som är helt vigd åt TA.

Vi fick en kort videointervju med ITAAs president Diane Salters. Hon bor i Sydafrika och berättade om ITAAs arbete under året. En av deras uppgifter är att sammanställa TAJ (Transactional Analysis Journal). Den ges ut av Taylor & Frances. Det lättaste sättet att prenumerera på den är genom att bli medlem i ITAA. Då får man tidningen som en del att medlemskapet.

Ett annat ämne som vi röstade om var medlemskap av Kazakstans förening. Detta föranledde att vi behöver fördjupa diskussionerna om vem som kan bli medlem i EATA. EATA har nationella föreningar som medlemmar till skillnad från ITAA som har individuellt medlemskap.

EATAs hemsida är www.eatanews.org och har kommit i en ny version. Gå in på den och bekanta er med upplägget. Den är mycket lättare att navigera, men är ännu inte helt klar.

Utbildningsupplägget är ett hett ämne som diskuteras varje år och som EATA i framtiden behöver lägga mer tid på. Upprinnelsen är att TA från början var en psykoterapi, med allt det innebär att arbeta med människor i ofta svaga och utsatta positioner, till att ha utvecklats inom de andra tre fälten, organisation, counselling och pedagogik. De övriga fälten och då särskilt organisation och pedagogik tävlar med många andra metoder som har mycket kortare utbildningskrav. Det behövs dessutom fler steg mellan 101 och CTA.

Gå gärna in på dessa sidor och ta del av information och nyheter:
www.eatanews.org
www.itaaworld.org

Eleonore Lind