Rapport från det digitala Council-mötet i EATA 11-13 juli 2020

Äntligen var vi igång med detta intressanta experiment! Vi var 44 närvarande, delegater, ordförande i arbetsutskott och inkommande delegater. Härligt att ses, men samtidigt underligt att sitta vid en skärm och inte kunna ge varandra en kram och utbyta de där små, men så ovärderliga kommentarerna, -Hur är det? -Tog det långt tid att ta sig hit?
-Vad har hänt hos er under våren? etc. Att checka in gick ovanligt snabbt.

Detta var min sista träff. Jag har medverkat sedan 2015 när vi var i Rom på forsknings-konferens. STAFs inkommande delegat är Anette Johansson.

Jag och Anette satt hela lördagen tillsammans på institutet i Göteborg. Det underlättade för mig att kunna dela med mig av information om delegater och processer. Innan dess hade Anette fått all information relevant för mötet, ca 30 olika dokument.

Trots svårigheter att samtala digitalt, eftersom endast en person kan tala åt gången, blev det ett lugnare möte, eftersom de som inte talar har ljudet på sin dator avstängt. Det som verkligen är svårt att uppnå är de intima samtalen. Dessutom svårare att kunna stötta varandra när det hettar till.

Under dagarna avhandlade vitt skilda ämnen. Här är några av dem:

Information om den inställda världskonferensen i Birmingham. Med anledning av Covid-19-pandemin beslutade ITAA (International Transactional Analysis Association), tillsammans med de samarbetande föreningarna EATA, UKATA (United Kingdom Association for Transactional Analysis, en av de engelska föreningarna), FTAA, IARTA (The international Association of Relational Transactional Analys), att ställa in konferensen. Mer ingående information kan fås på www.eatanews.org För att organisera och hantera ekonomin för konferensen hade ett aktiebolag skapats. Detta har gått i konkurs och det kommer att ta minst ett-två år innan allt har löst sig genom konkursförvaltaren. All information som EATA kan ge kommer att läggas ut löpande på hemsidan och redovisas i nyhetsbrev.

Hur bevarar man konfidentialiteten under arbetet i Council? En delikat och ibland svårhanterlig fråga. Varje gång vi förmedlar information förvanskas den. Inom TA kallar vi detta referensramen. Delegater behöver ofta samråda med sina föreningar innan de röstar. För att skydda delegater och andra, samtidigt som man ger tillåtelse till en öppenhet, behövs riktlinjer för vad och hur man för information vidare. Detta så att vi kan vara kraftfulla i arbetet med TA. EATA har förtydligat hur vi ska handskas med konfidentialiteten. Detta arbete har jag gjort tillsammans med Peter Rudolph.

Rapporter från styrelsen och arbetsutskotten, kassören, etikrådgivare och redaktör för nyhetsbrevet PTSC (Professional Training Standards Committee) har arbetat med att färdigställa den nya handboken samt att hantera allt det jobb som inställda examen innebär. Likaså COC (Committee of Certification) som också lagt mycket tid åt att utveckla digitala examina. Där är vi inte riktigt ännu. TDRC (Theory Development and Research Committee) jobbar vidare med den Randomised Control Study, vilket kommer att ta tre år totalt. ECC (European Connection Committee) har utvecklat sin verksamhet till att också omfatta stöd till översättning av artiklar samt tagit bort stödet till långa utbildningar. CC (Communication Committee) har utvecklat den nya hemsidan samt intranätet och påbörjat arbetet med en app som ska kunna användas till bl.a. konferenser. Man ska kunna boka och följa konferenser och workshops samt göra utvärderingar för att nämna några av funktionerna.

ALMATA är en ny medlemsförening i EATA. Föreningen är en av de två TA-föreningarna i Kazakstan. Dessa föreningar har fått möjlighet att bli en del av EATA eftersom en del av landet ligger i Europa. Detta är dock den sista föreningen som kommer att få ingå från ett land utanför Europa (som har sin största del utanför Europa). Vi har haft en projektgrupp som har fördjupat sig i hur man kan ansluta föreningar från länder utanför Europa. De redovisade sitt resultat och vi röstade på olika förslag. Majoriteten valde att inte tillåta fler föreningar från utanför Europa i dagsläget, eftersom anslutnings-processen är alltför omfattande och komplicerad.

Information från olika projekt:
Att vara EATAs ordförande är ett tidskrävande arbete som kräver eftertanke att förstå och sätta sig in i. Därför kom ordförande med ett förslag om att man ska kunna förlänga detta mandat med ytterligare en period. Mandatet förlängs genom omröstning i Council. Om ordförande, mot förmodan visar sig vara inkompetent eller handla oetiskt på något sätt, kan Council avsätta hen. Detta regleras noga. Röstningen var positiv och detta blev möjligt.

Council beslutade att avslut allt samarbete med IJTARP, International Journal of Transactional Analysis Research and Practice definitivt. Detta efter den organisatoriska anklagelsen och påföljande skiljedomsförfarande angående IJTARP, som avslutades i höstas. Konflikten mellan IJTARPS redaktör och styrelsen har pågått sedan 2017. I det slutgiltiga dokumentet uppmanades EATA att förbättra hanteringen av dokument, beslut och protokoll samt att professionalisera EATA. Även redaktören fick ett antal ålägganden. Mer information i EATAs nyhetsbrev, nr 127.

Mellan träffarna i Council behöver vi ibland ta snabbare beslut i olika frågor. Vi kan rösta digitalt, men beslutade först nu hur detta ska gå till. Vi kommer att öka den digitala användningen av detta sätt att rösta.

Delegaten från Spanien berättade om den prekära situationen TA-psykoterapi har där. Liknande situation delas av många länder, där regeringar inte erkänner TA som en psykoterapi-inriktning. En projektgrupp startades för att gå vidare i frågan.

EATA delade i år ut en guldmedalj till Marco Mazetti och en silvermedalj till Lisl och Norbert Berggold. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet från EATA, nr 128.

För att kunna samla, bevara och ha lätt tillgång till beslut, protokoll och projektarbete, arbetar EATA med sitt s.k. ”Memory project”. Det innebär att vi digitaliserar allt relevant material så att vi kan komma åt det när vi behöver. Under de senaste året har EC påbörjat detta arbete med att samla alla EATAs nuvarande och gamla dokument digitalt, så att vi alltid kan ha tillgång till dem under arbetet. T.ex. under Council när det är frågor om gamla beslut och protokoll. Dessa ligger på det nya intranätet som alla har tillgång till. Givetvis med olika typer av behörighet.

Så var våra dagar tillsammans i Council 2020 till ända. Ett svårt sätt att mötas. Många med olika ingångar och åsikter från England i väster till Kazakstan i öster, från Sverige och Finland i norr till Turkiet och Italien i söder. Olika kulturer som samarbetade och ibland krockade. Ibland gick arbetet smidigt, vid andra tillfällen hade vi svårt att förstå varandra med anledning av kultur-, kön- och generationskrockar och såklart språket. En del hade god vana av att arbeta digitalt, för andra var det nytt. Kanske var det ändå bättre än att inte träffas alls. Men många av oss vill inte göra om det igen på detta sätt. De allra flesta arbetade respektfullt under dagarna, med hänsyn till tid och tema, några hade svårt att hålla sig till dessa ramar och försökte gång på gång störa samtalen. Allt rattades dock utmärkt av Leilani Mitchell och hennes digitala team, ett stort tack till er alla. Och lycka till Anette med det kommande spännande arbetet!

Eleonore Lind 14 juli 2020