Valberedningens förslag styrelse 2013

Valberedningen förslag ny Styrelse för STAF 2013-2014:
Ordförande: PeterWelin ( Omval 1 år)
Ledamöter: Ulf Hedqvist (Nyval 1 år)
Ewa Nilsson
Tommy Falk (Nyval 2 år)
Marie Berglund-Kasselbäck (Omval 1 år)
Suppleant: Mona Edwertz (Nyval 2 år)
Revisor: Kaare Kristiansson Revisorssuppleant Pia Bylund
EATA-representant: Kerstin Stockhem (har 1 år kvar på sitt mandat)

Mvh Ulf Hedqvist o Mia Sellgren, Valberedning

http://www.transaktionsanalys.se/wp-content/uploads/Valberedningen-förslag-ny-Styrelse-för-STAF-2013.pdf