Välkommen på höstmöte!

Hjärtligt välkommen till STAF´s höstmöte!

Vad vill du med ditt medlemskap i STAF?
Tycker du det är viktigt att föreningen lever vidare?
Varför då?

Kom till årets höstmöte och dela med dig av dina tankar.
Ibland behöver vi mötas på riktigt.
Ansikte mot ansikte.

Vi vill att årets höstmöte ska bli en möjlighet att träffas för att tillsammans hitta vägar för att utveckla och stärka föreningen.

Lördagen 17 november kl 11-17

samlas vi i SITA´s lokaler på Prästgårdsängen 5, Göteborg.

I styrelsen pågår mycket arbete för att vitalisera TA i hela Sverige. I dagsläget är mycket verksamhet koncentrerad till Göteborgsområdet. Det vill vi förändra. Du inbjudes därför till en interaktiv workshop om hur vi tillsammans kan skapa ett livaktigt TA liv i fler delar av landet. Just nu har det börjat ”mullra” i Malmöområdet. Kan vi få igång Stockholms-området också?

Eleonor Lind är vår representant i EATA´s council. Eleonor kommer under dagen dels att rapportera om sitt arbete inom council och dels att berätta om hur EATA fungerar organisatoriskt.

Vi bjuder på lunch.

Väl mött!
Berit Fahlén/Ordförande

Anmälan görs till Berit Fahlén, berit@kulabodan.se senast 10 november.

Vill man övernatta har vi ett specialpris på Hotell Örgryte på 695:- för ett enkelrum. Uppge SITA vid bokningstillfället för att få detta pris. Ni kontaktar dem på mail: info@hotelorgryte.se eller telefon 031-707 89 00