Utbildning i kommunikation och konfliktkunskap

Två dagars utbildning i kommunikation och konfliktkunskap som ger dig förståelse för arbete med mellanmänskliga konflikter och kränkande särbehandling

Den 28-29 november 2019 i centrala Göteborg

Att kunna hantera konflikter på arbetsplatsen är ett måste för dagens medarbetare. Men alla tycker inte lika mycket om det! Man räknar med att ett genomsnittligt bortfall av effektiv arbetstid på grund av arbetsplatskonflikter är ungefär 37%.

Att bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter betyder att jag behöver bli tydligare i att framföra mina budskap på ett respektfullt och empatiskt sätt och att jag tar mig tid att lyssna på mina medarbetare. Inte lätt när stressen växer och effektiviteten pressas. När jag förstår mig själv och andra minskar missförstånd och mina relationer till medarbetare kan förbättras, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet.

Utbildningen vilar på transaktionsanalytiska, TA teorier och metoder. TA är en kommunikationsmodell och en metod för förändring och utveckling. Den innehåller konfliktkunskap, hur konflikter uppstår och utvecklas samt hur man minimerar dess skada på personal och ökar effektiviteten i arbetet.

Ur innehållet:

  • förbättra din kommunikationen så att du kan stärka samarbete
  • uttrycka dig så att andra förstår vad du menar
  • bemöta andra empatiskt och respektfullt
  • lyssna aktivt för att förstå andra
  • utveckla din empatiska förmåga, både för dig själv och andra
  • konflikthantering, konflikteskalation samt att förebygga konflikter respektfullt
  • kunna föra svåra samtal.

Utbildningen vänder sig till chefer och HR ansvariga och de som har någon form av arbetsledande roll som skolpersonal-, socialtjänst-, eller vårdpersonal som vill vidareutveckla sina kunskaper att konstruktivt kunna arbeta med kommunikation, konflikter och motsättningar på arbetsplatsen.

Eleonore Lind är Certifierad transaktionsanalytiker och medlare med 25 års erfarenhet. Hon har skrivit boken Medkompis-medling och konflikthantering i skolan.

Pris: 4450:- + moms

Plats: Prästgårdsängen 5, Örgryte

Tider: 28-29/11 2019 dag 1: 10-17, dag 2: 09-16

För anmälan vänligen kontakta Eleonore Lind 0709 94 74 35 eleonore@eleonorelind.se www.eleonorelind.se Facebook: Tillsammans i Samtal