Rapport från Language Coordinator möte i Milano

Rapport från Language Coordinator möte i Milano mars 2014

Sedan ett par år tillbaka så träffas alla LC, alltså Language Coordinators, i Europa en gång per år i samband med EATA:s vårmöte. Förra året träffades vi i Amsterdam och i år träffades vi i Milano.

Tyvärr så blir det inte så mycket tid för turistande i och med att sammanträdena är dels sen eftermiddag och sen tidig förmiddag och sen är det dags att flyga hem. Så det blir mest hotellvistelse och taxi o bussresor till och från flygplats. Det sociala inslaget var en härlig middag på lördag kväll på en siciliansk restaurang som Allesandra Pierini, ordförande för EATA:s utbildningskommitté, tog oss till. Vi mer stela svenskar, tyskar, holländare med mera fascinerades av hennes sätt att beställa mat. Det var inte tal om att var och skulle beställa för sig utan hon beställde in till alla i livligt samspråk med kyparen. Sen kom det in antipasto, fisk och skaldjur i massor som vi åt av. Trevligt och avspänt och totalt annorlunda mot hur vi gör i Sverige eller åtminstone hur jag brukar göra.

Under mötena diskuterade vi olika aspekter, frågeställningar och problem som har med administrationen av de skriftliga och muntliga examinationerna att göra. Det är omöjligt att under en kort rapport få med allt vi pratade om, men de två huvudsakliga områdena vi diskuterade var dels 1/ Frågan om anonym eller öppen process när det gäller den skriftliga examinationen samt 2/ Möjligheten att skicka allt skiftligt material, när det gäller båda examinationerna, per mail. I den första frågan om anonymitet så får i dagsläget kandidaten bestämma om man vill ha en öppen process, alltså att både kandidat och examinator får information om vem den andra är, och man kan ha diskussion om bedömningar och frågor som gäller examinationen. En anonym process innebär att varken kandidat eller examinator vet vem den andre är. Anledningen till diskussionerna är att det är olika kultur i olika delar av Europa när det gäller detta. Så detta är någon slags kompromiss som gäller tills vidare. Vi får se hur det slutar till slut. Men det är viktigt att ni som ska gå upp i CTA-examen vet om detta.

När det gäller den andra frågan så är alla överens om att det är en tidsfråga innan allt skriftligt material kommer att hanteras elektroniskt men att det just nu förs diskussioner om framförallt säkerhet i denna hantering. Tills vidare är det alltså så att papprena ska skickas per post.

Detta är väldigt kort om innehållet i mötet. Har ni några frågor så maila mig gärna på ulf.hedqvist@tele2.se. Vill också tala om för alla STAF-medlemmar hur roligt och inspirerande det är att vara engagerad i internationellt arbete runt TA. Man får nya vänner och kontakter och nivån på diskussionerna är mycket hög och utmanande. Kerstin Stockhem har skrivit detta i rapporter från EATA Council mötena och jag kan bara hålla med. Nya EATA-representanten Eleonore Lind är att gratulera. Så åk på konferenser ute i Europa och om ni har möjlighet och får chansen att engagera Er inom EATA, så gör det. Ni får mycket tillbaka.

Med vänlig hälsning, Ulf Hedqvist, Language Coordinator för Skandinavien