Rapport från EATAs möte i Göteborg 28/2 – 3/3

Alla som arbetar eller bara är intresserade av transaktionsanalys i Sverige kan vara medlemmar i den ideella intresseföreningen STAF. Per automatik är man då medlem i EATA, European Association for Transactional Analysis. Vår förening!

I EATA arbetar många ideellt eller för mycket lite ersättning för att underhålla och utveckla TA i Europa. EATAs medlemmar är de nationella medlemsföreningarna. Man kan också vara individuell medlem, men inte i EATA. Då behöver man ansluta sig till ITAA, International Association for Transactional Analysis, som är den världsomspännande intresseorganisationen framvuxen ur Bernes ”Tisdagsseminarier” i San Fransisco.

EATA Executive kommitté träffas tre gånger om året rent fysiskt (mellan dessa träffar har vi regelbundna digitala möten). Vi träffas på sommaren i samband med den träff som samlar alla EATAs delegater (representanter från de nationella föreningarna) innan den årliga konferensen. På hösten, i samband med ”Outreach programme” och den första helgen i mars tillsammans med alla medlemmar i de olika kommittéerna. Denna gången besökte de oss i Sverige. Så roligt att ha dem här! All logistik fungerade utmärkt och det var lätt att ta sig till och från flygplatsen. Hoppas verkligen att vi kan var här igen.

Under dagarna arbetade kommittéerna med aktuella projekt, och för mig som sitter i Executive kommittéen var det arbete lördag och söndag. Egentligen började det redan fredag kväll, men det var med en mycket god middag tillsammans med 30 andra.

Halva lördagen tillbringar vi tillsammans med ordföranderna i de olika kommittéerna. Vi delar med oss av vårt arbete under året för att öka transparensen och för att känna att vi verkligen arbetar tillsammans i en gemensam organisation. Det är intressant och lärorikt att få ta del av allt det fantastiska arbete som görs inom TA. En del förslag tas så småningom till mötet i samband med konferensen för beslut, eller för att man behöver sätta ihop en tillfällig arbetsgrupp för att förbereda förändring. Ett exempel på en sådan grupp är ”Task Force Conferences” som jag varit ordförande för. Vårt jobb har varit att se över hur vi anordnar konferenser. Efter att ha tagit in synpunkter från våra medlemmar och delegater, samlade vi ihop dessa till ett förslag som presenterades i London 2018. Delegaterna röstade ja, till det nya förslaget och nu återstår bara att skiva om alla dokument som beskriver hur EATAs konferenser ska gå till väga.

Nu blir det fortsatt planering inför EATAs konferens i Cherkassy, Ukraina den 4-6 juli 2019. På EATAs hemsida kan man klicka sig vidare till konferenshemsidan och boka in sig: www.eatanews.org

Välkomna!

Eleonore Lind
STAFs representant i EATA & EATAs vice president