Minnesord till Kåre Kristiansen

Kåre gick bort bara nån vecka före sin 80 årsdag. Jag träffade honom senast på EATAs konferens I Oslo i juli förra året, där vi livligt diskuterade forskning i samband med att jag hållit en keynote presentation och därefter en workshop om min forskning. Han var, som alltid i sådana sammanhang en frisk fläkt genom ett engagerat, öppet, kreativt oftast modigt och kritiskt förhållningssätt till olika TA frågeställningar.

Detta gällde även hans specialitet, nämligen ledarskap och organisationsfrågor. Som ingenjör med lång ledarerfarenhet från det privata näringslivet var han en härlig kontrast till den många gånger lite avvaktande inställningen som fanns i dessa frågor hos TA psykoterapeuter.

Sedan 80-talet var han aktiv i olika TA föreningar med sitt kunnande. Han var vår mesta skandinaviska TA profil genom att vara född i Stavanger och sedan i över 30 år driva sitt konsultföretag, Nike Organisationspsykologi med huvudsaklig verksamhet I Sverige. Han var gift med en annan svensk TA profil Pia Bylund och aktiv medlem i både den norska och den svenska TA föreningen.

Som NTAFs representant i EATA där han bl.a. innehade jobbet som General Secretary briljerade han med sitt stora kunnande i organisationsfrågor, alltid med konstruktiva och ifrågasättande synpunkter om lämpliga formuleringar och organisatoriska ställningstaganden.

Hans långa och trogna TA engagemang resulterade också I ett antal TA utbildningar som han krönte med PTSTA-O titel år 2000. Han hade tillsammans med sin hustru Pia redan 1994 gett ut en mycket populär och läst TA bok på Natur & Kultur med titeln Samspel: Arbetslivets psykologi i transaktionsanalytiskt perspektiv som 2005 också gavs ut i en reviderad upplaga.

Jag tror att alla som berörts av hans entusiasm och rättframma sätt kommer att sakna honom. Det kommer att bli mycket tomt och tråkigare att åka på konferenser när Kåre inte är där.

TA kollegan och vännen

Roland Johnsson