Ekonomiskt bidrag från EATA

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar på denna möjlighet!

Som medlem i STAF kan du som har någon form av tränings/utbildningskontrakt ansöka om ekonomiskt bistånd från EATA.

Du kan ansöka om bidrag för resor och uppehälle till workshops eller handledning utomlands. Du kan också ansöka om bidrag för att delta på någon av EATA:s konferenser.

I början av juli 2015 anordnar exempelvis EATA konferens utanför Rom.

Gå in på EATA:s hemsida www.eatanews.org. Under rubriken ”comittees” hittar du ”bursaries”. Där står tydligt hur du gör. Här finns en direktlänk dit.
Din ansökan ska undertecknas av din lärare/ sponsor samt av STAF:s ordförande. De ska även skriva en kort rekommendation.

Vänliga hälsningar från styrelsen