Ledarskapskurs för läkare och chefer inom sjukvården

Ett tvåveckorsinternat för ST-läkare, specialister, överläkare och andra med chefsuppgifter inom sjukvården hålls på Högklint i Sörmland den 2–5 maj + 30 maj–2 juni.

TA är den teori som ligger till grund för utbildningen. Kursen uppfyller kraven på de flesta icke-medicinska delmålen i ST-utbildningen. Förutom ledarskap i teamet, även sjukvårdens organisation, handledning av medarbetare och studenter, kommunikation med patienter och närstående samt etiska förhållningssätt.

Från och med i vår kommer Per Svensson (läkare och under TA-utbildning i England) att ansluta till lärarlaget.

Finns någon intresserad inom din profession eller vänskapskrets är de välkomna att anmäla sig! Det finns några platser kvar på kursen även om samtliga rum på Högklint nu är bokade. Rum finns reserverade på ett hotell i Malmköping.

Mer om detta på www.abundi.se

Tommy Kvarnlöf,
Leg psykolog och TSTA

Att ansöka om ECP

Nu finns det möjlighet för STAF-medlemmar att ansöka om ECP – European Cerificate of Psychotherapy via EAP – European Association for Psychotherapy. Följ dessa steg:

1. Gå in på www.europsyche.org

2. Till vänster på sidan i listan där, klicka på ”European Certificate of
Psychotherapy (ECP)”

3. Det som gäller för STAF-medlemmar är 2.1 through EWAO:s. Klicka till vänster i
listan som är där på ”How to apply for ECP”

4. Där står det vilka krav som gäller för att ansöka för ECP. Kortfattat så ska du redovisa
de timmar på psykoterapi, handledning och utbildning som du hade med dig när du tog
din CTA-examen.

5. Ladda ner ansökningsformuläret som också finns i listan till vänster. ”ECP application
form”. Sen ska du välja ”ECP application form CV by grandparenting. Formuläret
lägger sig i nederkant på sidan som Worddokument. Fyll i formuläret.

6. Skicka in Ansökan, dina timmar mm. till den danska NAO organisationen. Adress finns
till vänster, klicka på ”National representation”. Sedan på ”NAO:s – National Awarding
Organistaions” Gå till Danmark och skicka alltihop till den adress som står där.
Jag har pratat med NAO:s tidigare representant i Danmark Janne Blarke att detta är ok.

Stort Lycka till!

Med vänlig hälsning Ulf Hedqvist, Ordförande STAF

Instruktionen som pdf här: Hur ansöka om ECP

Vårens grundkurser hos SITA

Här är datum för vårens 101-utbildningar hos SITA:

16-17 februari med Sigvard Persson i Skåne
23-24 mars med Eleonore Lind i Göteborg
27-28 maj med Lasse Åhnby i Göteborg

Välkommen!

Här hittar du ett nyhetsbrev med mer infomation samt andra spännande utbildningar och workshops hos Scandinavian Institute for Transactional Analysis – SITA.

Nyhetsbrev våren -17

Läs även mer på www.transaktionsanalys.nu