Att ansöka om ECP

Nu finns det möjlighet för STAF-medlemmar att ansöka om ECP – European Cerificate of Psychotherapy via EAP – European Association for Psychotherapy. Följ dessa steg:

1. Gå in på www.europsyche.org

2. Till vänster på sidan i listan där, klicka på ”European Certificate of
Psychotherapy (ECP)”

3. Det som gäller för STAF-medlemmar är 2.1 through EWAO:s. Klicka till vänster i
listan som är där på ”How to apply for ECP”

4. Där står det vilka krav som gäller för att ansöka för ECP. Kortfattat så ska du redovisa
de timmar på psykoterapi, handledning och utbildning som du hade med dig när du tog
din CTA-examen.

5. Ladda ner ansökningsformuläret som också finns i listan till vänster. ”ECP application
form”. Sen ska du välja ”ECP application form CV by grandparenting. Formuläret
lägger sig i nederkant på sidan som Worddokument. Fyll i formuläret.

6. Skicka in Ansökan, dina timmar mm. till den danska NAO organisationen. Adress finns
till vänster, klicka på ”National representation”. Sedan på ”NAO:s – National Awarding
Organistaions” Gå till Danmark och skicka alltihop till den adress som står där.
Jag har pratat med NAO:s tidigare representant i Danmark Janne Blarke att detta är ok.

Stort Lycka till!

Med vänlig hälsning Ulf Hedqvist, Ordförande STAF

Instruktionen som pdf här: Hur ansöka om ECP

Vårens grundkurser hos SITA

Här är datum för vårens 101-utbildningar hos SITA:

16-17 februari med Sigvard Persson i Skåne
23-24 mars med Eleonore Lind i Göteborg
27-28 maj med Lasse Åhnby i Göteborg

Välkommen!

Här hittar du ett nyhetsbrev med mer infomation samt andra spännande utbildningar och workshops hos Scandinavian Institute for Transactional Analysis – SITA.

Nyhetsbrev våren -17

Läs även mer på www.transaktionsanalys.nu

Rapport från EATA-möte i Sarajevo

TAs Outreach Program och arbete i verkställande utskottet

Fredagen den 4 november höll EATA sitt årliga Outreach program. Det hålls alltid i början av november. Outreach programmet är en dags utbildning/work-shop i ett önskat ämne och innehåller också en översikt av vad EATA arbetar med och hur EATA fungerar. Programmet startade ursprungligen för att stödja nya nationella TA föreningar i Europa.

För att kunna anordna ett program görs först en ansökan till EATAs verkställande utskott (Executive Committee). Det finns ett antal kriterium som måste uppfyllas för att få anordna ett Outreach progam och syftet med dagen är att väcka intresse för TA i värdlandet. Detta sker genom att man bjuder in deltagare som kan tänks vara intresserade av att lära sig mer om TA.

Årets dag hölls i centrala Sarajevo med över 40 deltagare. De flesta deltagare var psykologer. Det var intressant att upptäcka så många unga deltagare i publiken, med ett stort intresse för att lära sig mer om TA – en metod som fungerar utmärkt i klientarbete. Dagen bestod av tre workshops och en avslutande session om EATAs arbete, syfte och mål. Först ut på plan var jag själv med en och en halv timmes work-shop om depression och hur man arbetar med deprimerade klienter utifrån TA. Mycket av materialet tog jag från Mark Widdowssons bok ”TA Techniques for depression”, 2015.

Därefter höll Sylvie Monin, PTSTA-c från Schweiz, också en av vice presidenterna som jag själv, en work-shop om sorgebearbetning. Hon hade hämtat en stor del av materialet från George Kohlreisers bok ”Hostage at the table”. Efter lunch var det Peter Rudolphs tur att ge en work-shop om Psykologiska Spel med exempel från terapi och organisation där mycket material kom från ”Into TA”, redaktör bland annat William F. Cornell. Peter är TSTA-c och från Tyskland.

Lördagen och söndagen ägnade vi åt EATAs arbete i det verkställande utskottet. Vi är fyra EATA medlemmar, Krispijn Plettenberg som är EATAs president och från Holland. Hans TA är organisation. Jag själv, Sylvie Monin och Peter Rudolph är de tre vice presidenterna. Medverkade gjorde även kassören Anna Krieb från Tyskland, Oana Panescu, sekreterare (General Secretary) från Rumänien och Marianne Rauter från Tyskland som arbetar med EATAs administration. Alla som har kontrakt eller andra göromål med EATA har haft kontakt med Marianne.

Eftersom tre av oss var nya i sammanhanget (jag själv, Peter och Anna), var det ett viktigt möte för att lära känna varandra och våra arbetsstilar samt för att bygga ett gott team. Dagordningen var lång och det tog de två dagarna att komma igenom den.

Mina uppgifter i det verkställande utskottet är att vara kontaktperson för ett antal personer som representerar nationella föreningar i sju länder. Jst denna uppgift är inte särskilt betungande. Dessutom är jag kontaktperson för TDRC, TA Teori, Utveckling och Forsknings Kommittén (TA Theory, Development and Research Committee). TDRC kommer att anordna en forskningskonferens 2018. Den kommer att ha ett liknande upplägg som konferensen i Rom 2014. Jag är också kontaktperson för konferenser i helhet.

Vår nästa stora konferens är i Berlin den 27 – 29 juli 2017 ”Boundaries – a place – to meet – to develop – do define identity! Denna konferens görs i samarbete med den tyska TA föreningen och ITAA, International Transactional Analysis Association, alltså den internationella världs-organisationen. Jag kan varmt rekommendera alla att åka på en av EATAs konferenser. Huvudspråket är engelska – dålig engelska, så alla kan verkligen vara med.

Eleonore Lind